Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 47030

Warunki pracy

Praca w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Opolu, w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Inspektoracie oraz nadzorowanie jego realizacji.
 • Realizowanie zadań Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu z zakresu obronności cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa( co najmnie raz na trzy lata) kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających.
 • Udział w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu spraw obronnych i zarządzania kryzysowego organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz opracowywanie dokumentacji z ich przebiegu.
 • Opracowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
 • Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy tworzeniu procedur i planów z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne"
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych przez ABW
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Odpowiedzialnośc i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Specjalista
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Warunki pracy- stanowisko pracy umieszczone na I piętrze budynku - istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy oraz Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi PSP w Kędzierzynie - Koźlu; - praca biurowa; - stanowisko pracy...
Dodane: dzisiaj

Technik prac biurowych w powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

PRZYGOTOWYWANIE KORESPONDENCJI DO WYSYŁKI I PROWADZENIE KSIĄŻKI KORESPONDENCYJNEJ, PROWADZENIE REJESTRU WYDANYCH ORZECZEŃ, LEGITYMACJI I KART PARKINGOWYCH, PORZĄDKOWANIE I KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW PO POSIEDZENIU SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH I...
Dodane: wczoraj

Pomocniczy robotnik budowlany
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
opolskie/ Nysa

wg programuWymagania inne:wymagania; wykształcenie bz, praca na wysokościkandydatgwarancja zatrudnienia 3 mies, pełny etatProgram RPO
Dodane: wczoraj

Pomocniczy robotnik budowlany
Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
opolskie/ Jamy

Prace ogólnobudowlaneWymagania konieczne:Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe
Dodane: wczoraj