Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Referent


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 71022

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


• praca umysłowa o charakterze administracyjno – biurowym,


• praca w terenie,


• zagrożenie korupcją,


• permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


• stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,


• warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: winda, podjazd dla niepełnosprawnych, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,


• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


• oświetlenie naturalne i sztuczne,


• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności audytowe celem ustalenia wykonywania obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych.
 • Wykonuje analizy z zakresu prowadzonych czynności audytowych z zastosowaniem narzędzi informatycznych (zapytań, skryptów). Pozyskuje dane niezbędne do przeprowadzenia czynności audytowych. Przygotowuje analizy i informacje w tym zakresie, prowadzące do skoncentrowania czynności weryfikacyjnych i analitycznych, zapewniające objęcie czynnościami audytowymi podmiotów niewypełniających ustawowych obowiązków.
 • Obsługuje informatycznie prowadzone czynności audytowe. Ocenia dokumentację techniczną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców usług płatniczych, celem zwalczania nieprawidłowości w zakresie merytorycznego obszaru działania komórki.
 • Przygotowuje dane do sprawozdań z zakresu zadań z obszarów działalności urzędu.
 • Wspiera pozostałych pracowników w zakresie wiedzy informatycznej i technicznej w zakresie prowadzonych czynności audytowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • język angielski - w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji i formułowanie opisów, zapytań w języku technicznym,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows/Windows Server/Linux lub inne,
 • znajomość zagadnień sieciowych,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych przydatnych w działalności analitycznej,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, Open Office, Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy zespołowej jak i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Agronom / Kierownik gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo Rolne Ryszard Suchorzewski
opolskie/ Smarchowice Śląskie k. Namysłowa

inicjowanie, nadzór i koordynacja prac w zakresie produkcji rolnej,planowanie, sprawozdawczość i ewidencja zdarzeń związanych z produkcją oraz analiza kosztów,koordynacja prac mechanizacyjnych oraz stanów magazynowych.wyższego...
Dodane: dzisiaj

Operator Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Gospodarstwo Rolne Ryszard Suchorzewski
opolskie/ Smarchowice Śląskie k. Namysłowa

prace polowe,transport maszyn i produktów rolnych,orka,sianie.prawo jazdy kat. T,znajomość obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych,zaangażowanie, dyspozycyjność,samodzielność, dobra organizacja pracy,
Dodane: dzisiaj

Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy praca w siedzibie Urzędu narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych permanentna obsługa klientów...
Dodane: dzisiaj

Starszy inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy Kontakty zewnętrzne z klientami w sprawach paszportowych. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją. Zagrożenie naciskami grup przestępczych. Narzędzia...
Dodane: dzisiaj