Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli VIII (lekarz)


Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli VIII w Opolu
w Departamencie Kontroli (lekarz)

 

Numer ogłoszenia: DK/23/59

Miejsce pracy: Opole

1 etat lub 2 x 0,5 etatu/ umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 24.05.2023 r.

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, udział merytoryczny w opracowywaniu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli;
 • sporządzanie wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo terenowego wydziału kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.
WYMAGANIA:
 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz;
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
  • na stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • aktualny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szczególnie Działu IIIA (Dz. U. 2022 poz. 2561 z późn.zm.).

Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy/zaświadczeniem o zatrudnieniu /zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia/aktualnym wyciągiem z CEIDG.

 

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę (świadectwa pracy), umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG);
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY
W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Pracę w organizacji sprawnie zarządzanej, skoncentrowanej na realizacji celów
 • Pracę zgodnie z metydyką LEAN MANAGEMENT
 • Stabilne zatrudnienie na Umowę o Pracę
 • Profesjonalny system szkoleń
 • Opiekę mentora
 • Możliwości awansu zawodowego
 • Miłą atmosferę w pracy
 • Atrakcyjne wsparcie socjalne (ZFŚS)
 • Inicjatywy dbające o zdrowie

NASZE WARTOŚCI:

 • OTWARTOŚĆ NA PACJENTA
 • EFEKTYWNOŚĆ
 • INNOWACYJNOŚĆ
 • SATYSFAKCJA PRACOWNIKÓW
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Serwisu

ForManWay
opolskie/

Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
Dodane: dzisiaj

Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

mBank S.A.
opolskie/ Opole

mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
Dodane: dzisiaj

Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

Orange Polska
opolskie/

odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
Dodane: dzisiaj

Aparatowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
opolskie/ Głubczyce

zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
Dodane: dzisiaj