Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Samodzielny księgowy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny księgowy
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 121222

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z  pracownikami innych urzędów.  Krajowe wyjazdy służbowe. Zagrożenie naciskami grup przestępczych oraz korupcją. Stres związany z terminowością wykonywania zadań.

Zakres zadań

 • Przyjmuje, kompletuje, sprawdza, dekretuje i księguje (w układzie zadaniowym) dokumenty księgowe oraz je ewidencjonuje w systemie komputerowym
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową, bankową i kasową, w tym przygotowuje polecenia przelewu oraz obsługuje system TREZOR
 • Opracowuje zestawienia (miesięczne i kwartalne) Zestawienie Wydatków Osobowych oraz materiały do Wniosku o płatność i przekazuje do Koordynatora skany tych dokumentów
 • Bierze udział w okresowej sprawozdawczości
 • Przygotowuje imienne listy pracowników do dofinansowania ze środków unijnych na podstawie zatwierdzonych opisów stanowisk pracy oraz oświadczeń o kwalifikowalności stanowisk pracy
 • Opracowuje zestawienia wydatków osobowych, w tym przygotowuje potrzebną do tego dokumentacje
 • Wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, po zatwierdzeniu przez upoważnione osoby
 • Sporządza dokumenty dotyczące planowania i wykonania budżetu środków unijnych oraz jego zmiany

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub księgowości i obsługi projektów

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i księgowości
 • Znajomość ustaw o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o zamówieniach publicznych.
 • Umiejętność obsługi komputera, w tym dobra znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel (tworzenie zestawień i tabel rozliczeniowych)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, terminowość
 • Nieposzlakowana opinia - wymagane pisemne oświadczenie kandydata
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Serwisu

ForManWay
opolskie/

Zadania: Prowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych przy sprężarkach powietrza na powierzonym regionie (województwo śląskie i opolskie) Bieżący kontakt z klientami zapewniając im profesjonalną obsługę Stała współpraca z koordynatorem...
Dodane: dzisiaj

Specjalista / Specjalistka ds. budowania relacji z klientem zamożnym

mBank S.A.
opolskie/ Opole

mBank to nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie. Specjalizujemy się w obsłudze wszystkich grup klientów. Świadczymy usługi z zakresu bankowości detalicznej, firmowej, korporacyjnej i prywatnej. Szukamy doświadczonego specjalisty, aby...
Dodane: dzisiaj

Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

Orange Polska
opolskie/

odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
Dodane: dzisiaj

Aparatowy

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bieruniu
opolskie/ Głubczyce

zapewnienie ciągłości procesów technologicznych poprzez prawidłową obsługę instalacji, maszyn i urządzeń obsługa linii mleczarskich praca 3 zmianowa wykształcenie średnie umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania...
Dodane: dzisiaj