Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 125770

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w celu dokonania oceny działania Starostów i Marszałka Województwa.
 • Rozpatruje skargi na działanie Starostów, inicjuje działania nadzorcze.
 • Rozpatruje skargi w celu dokonania oceny działania wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, kieruje wnioski do Rzecznika dyscyplinarnego.
 • Nadzoruje jakość danych gromadzonych w prowadzonych przez Starostów bazach danych.
 • Prowadzi kontrole w celu dokonania oceny przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzi sprawy związane z przechowywaniem kopii zabezpieczających baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru województwa opolskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej , Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Umiejętność korzystania z serwisu Geoportal.gov.pl
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekazywania wiedzy i informacji, samodzielnego rozstrzygania problemów
 • Łatwość komunikacji, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Język angielski na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
 • Znajomość programów wykorzystywanych przez wykonawców prac geodezyjnych (np. C-GEO), programów środowiska GIS (np. QGIS)
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży (Customer Care)

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Zadania: Zarządzanie relacjami z klientami; zapewnianie wysokiej jakości usług naszym klientom Śledzenie celów sprzedażowych i raportowanie wyników Planowanie działań marketingowych i promocyjnych Rozwijanie sprzedaży poprzez motywację,...
Dodane: dzisiaj

Inżynier budowy branży konstrukcyjno - budowlanej

CONTROL PROCESS S.A.
opolskie/

Zakres obowiązków pełnienie funkcji Inżyniera budowy zakresie montaży instalacji na budowie obiektu przemysłowego wsparcie w kontraktacji robót oraz materiałów weryfikacja dokumentacji projektowej i bieżąca współpraca z biurem...
Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta

4 Leaders
opolskie/ Opole

Co jest możliwe: zarobki powyżej 6000 zł awans na managera po roku czasu premie, bonusy i nagrody (np. wycieczki) Czego wymagamy: niekaralności minimum średniego wykształcenia działalności gospodarczej (kontrakt B2B) Czego oczekujemy:...
Dodane: dzisiaj

Pracownik Administracyjno -Biurowy

MOJ S.A.
opolskie/ Osowiec, k-Opola

obsługa sekretariatu, obsługa kasy przygotowywanie dokumentów (umów, harmonogramów, ewidencji, zaświadczeń) na potrzeby firmy, czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej archiwizacja...
Dodane: dzisiaj