Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 126022

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
  warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • przygotowuje decyzje o nieodpłatnym przekazaniu gruntów rolnych Skarbu Państwa na własność kościelnych osób prawnych
 • przygotowuje protokoły przekazania lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w zarząd Lasów Państwowych
 • obsługuje klientów udzielając w ramach przeprowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informuje o konieczności podjęcia określonych działań
 • przygotowuje decyzje w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa bądź w sprawach jego przekazania na rzecz właściwie terytorialnie gmin-komunalizacja
 • przygotowuje decyzje w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 • znajomość ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierownik ds. Gwarancji

Victor Energy Sp. z o.o.
opolskie/

Organizowanie procesu usuwania usterek. Zarządzanie grupami serwisowymi, w tym nadzór nad zespołami serwisowymi własnymi i podwykonawcy. Zarządzanie budżetem prac gwarancyjnych i rozliczanie prac. Prowadzenie rejestru zgłoszeń. Prowadzenie...
Dodane: dzisiaj

Partner Biznesowy ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego

Energomix S.A
opolskie/

Twoje codzienne zadania: Sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów B2B; Dołącz do nas, jeśli: Masz doświadczenie w sprzedaży do klientów B2B (dużym atutem będzie doświadczenie w sprzedaży energii), Bardzo dobrze znasz MS...
Dodane: dzisiaj

Administrator / Administratorka Nieruchomości

Polskie Koleje Państwowe S.A.
opolskie/ Opole

Zakres czynności: administrowanie przydzielonymi budynkami, obiektami oraz gruntami na podległym terenie dbanie o efektywne wykorzystanie administrowanych powierzchni oraz informowanie o wolnych pomieszczeniach użytkowych wraz z propozycja ich...
Dodane: dzisiaj

Interim Manager - Przemysł ciężki / Handel / Przemysł spożywczy, mięsny

JPF Czech s.r.o.
opolskie/

Poszukujemy partnerów do współpracy z następującymi cechami: Zainteresowanie sferą przedsiębiorczości, zarządzania wykonawczego, mentoringu, doradztwa biznesowego. Doświadczenie w zarządzaniu z realnymi osiągnięciami. Min. 5 lat...
Dodane: dzisiaj