Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 126566

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • zagrożenie korupcją 

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót.
 • Prowadzi postępowania w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, jako organ I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji.
 • Prowadzi postępowania w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego, jako organ I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji.
 • Rozpatruje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • Wykonuje obowiązki dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego).
 • Wydaje dzienniki budowy stanowiące urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
 • Uczestniczy w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie : ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Posiadanie umiejętności: umiejętność stosowania prawa w praktyce, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z urządzeń biurowych i programów komputerowych w tym pakiet MS Office, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Dyrektor Handlowy

Agrihandler Sp. z o.o.
opolskie/

Miejsce pracy: na obszarze Polski Ogólna odpowiedzialność : Dyrektor Handlowy będzie odpowiedzialny za osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych poprzez budowanie efektywnego zespołu sprzedaży, tworzenie i realizację strategii...
Dodane: dzisiaj

Operator wózka widłowego (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Obowiązki: dostarczanie elementów do produkcji, załadunek i rozładunek samochodów, przygotowywanie towarów do wysyłki, skanowanie palet, dbanie o stan techniczny wózka widłowego. Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera,...
Dodane: dzisiaj

Operator żurawia (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Twój zakres obowiązków: załadunek surowca do maszyny przeróbczej, rozładunek samochodów z surowcem drzewnym, obsługa żurawia, dbałość o stan techniczny maszyny, pomoc przy obsłudze rębaków, udział przy pracach remontowych i...
Dodane: dzisiaj

Operator produkcji (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Obowiązki: nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego, kontrola wykonywanych zadań, obsługa maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej, dbanie o stan techniczny obsługiwanych maszyn i urządzeń, udział w konserwacjach ciągu...
Dodane: dzisiaj