Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy specjalista


Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 126882

Warunki pracy

- Budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów),


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


- stres związany z pracą pod presją czasu,


- obsługa klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Prowadzi konta syntetyczne i analityczne funduszu celowego pn. Fundusz Wsparcia Policji dla wszystkich jednostek powiatowych i KWP - osobno dla każdego źródła przychodu (Urzędu Gminy) oraz zadania, wg paragrafów zgodnie z przyjętymi zasadami jednostki.
 • Prowadzi ewidencję księgową dotyczącą rozliczenia należności z tytułu szkód i roszczeń dla całego garnizonu opolskiego w rozbiciu na poszczególne tytuły szkód i jednostki KPP/KMP, KWP, CBŚP. Nadzoruje terminowe regulowanie zapłat w tym zakresie. Prowadzenie syntetycznych i analitycznych kont księgowych dot. ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz majątku garnizonu opolskiego będącego w magazynach. Wprowadza dane do systemu komputerowego.
 • Wprowadza dane dotyczące plany finansowego i zaangażowania oraz w tym zakresie we wszystkich rozdziałach według paragrafów, pozycji na podstawie materiałów otrzymanych z Zespołu Wspomagającego oraz wydziałów merytorycznych.
 • Prowadzi konta syntetyczne i analityczne oraz rozliczenia należności z tytułu opłat czynszowych oraz mediów.
 • Dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych, czyli przypisuje odpowiednie konta do danego wydatku, kosztu, konta rozrachunkowego zgodnie z zakładowym planem kont oraz wytycznymi KGP, a także numeruje i wprowadza zapisy księgowe do programu komputerowego.
 • Uzgadnia wydatki i koszty z poszczególnymi dysponentami w KWP oraz wykonuje niezbędne wydruki.
 • Samodzielne opracowanie sprawozdawczości kwartalnej i rocznej z Funduszu Wsparcia Policji, rocznej w zakresie szkód i roszczeń. Udział w oparacowaniu sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z przyjętymi zasadami wewnętrznymi jednostki, wytycznymi KGP oraz przepisami prawa. Obsługuje system TREZOR oraz bierze udział w archiwizacji księgowej.
 • Zatwierdza p;olecenia księgowania w zakresie ewidencji: kasy, banków, listy wynagrodzeń pracowników i biegłych rzeczoznawców oraz umów zlecenia, not odsetkowych i księgowych, faktur sprzedaży, delegacji służbowych, rozliczenia czynszów oraz magazynów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Skrupulatność, dokładność, asertywność, rzetelność, kreatywność, umiejętność konsultowania, przekonywania i argumentowania.
 • Działanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku VAT, przepisów dot. sprawozdawczości finansowej i budżetowej, ustawy o Policji, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenie MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o służbie cywilnej i ustawy o ochronie danych osobowych.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność stosowanie przepisów w praktyce, obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, analitycznego myślenia, pracy w zespole, organizacji pracy, syntezy, negocjacji i rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Dyrektor Handlowy

Agrihandler Sp. z o.o.
opolskie/

Miejsce pracy: na obszarze Polski Ogólna odpowiedzialność : Dyrektor Handlowy będzie odpowiedzialny za osiąganie i przekraczanie celów sprzedażowych poprzez budowanie efektywnego zespołu sprzedaży, tworzenie i realizację strategii...
Dodane: dzisiaj

Operator wózka widłowego (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Obowiązki: dostarczanie elementów do produkcji, załadunek i rozładunek samochodów, przygotowywanie towarów do wysyłki, skanowanie palet, dbanie o stan techniczny wózka widłowego. Wymagania: podstawowa znajomość obsługi komputera,...
Dodane: dzisiaj

Operator żurawia (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Twój zakres obowiązków: załadunek surowca do maszyny przeróbczej, rozładunek samochodów z surowcem drzewnym, obsługa żurawia, dbałość o stan techniczny maszyny, pomoc przy obsłudze rębaków, udział przy pracach remontowych i...
Dodane: dzisiaj

Operator produkcji (m/k)

Trenkwalder
opolskie/ Strzelce Opolskie

Obowiązki: nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego, kontrola wykonywanych zadań, obsługa maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej, dbanie o stan techniczny obsługiwanych maszyn i urządzeń, udział w konserwacjach ciągu...
Dodane: dzisiaj