Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 129900

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach znajdujących się na III piętrze w budynku wyposażonym w windę, jednak pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w celu zapewnienia właściwej polityki przestrzennej i strategii rozwoju, w tym projektów dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Uzgadnia zakres informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych oraz innych, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć, w celu wskazania najważniejszych aspektów z zakresu ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia podczas sporządzania prognoz, tak aby dokumenty były zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gwarantowały zrównoważony rozwój, w tym projektów dokumentów realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
 • Prowadzi postępowania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczące historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi tj. dokonuje wpisu o potencjalnym historycznym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi do rejestru hzpz, przygotowuje projekty decyzji o obowiązku wykonania badań gleby i ziemi, decyzji ustalającej plan remediacji, decyzji o obowiązku przeprowadzenia remediacji, decyzji zwalniającej z obowiązku przeprowadzenia remediacji.
 • Prowadzi sprawy wynikające z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, tj. przyjmuje zgłoszenia o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku oraz prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji uzgadniających podmiotom korzystającym ze środowiska, zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi - w celu przywrócenia środowiska do stanu zgodnego z odpowiednimi standardami.
 • Uzgadnia możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów, jeżeli realizacja postanowień tych dokumentów nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość ustaw: -udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, - o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, - Prawo ochrony środowiska, - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - Kodeks postępowania administracyjnego, - o Służbie Cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
 • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Konstruktor

PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Opis stanowiska: Wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej 2D/3D; Opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych dla aktualnego projektu; Doradztwo technologiczne i techniczne; Wdrażanie nowych i optymalizacja istniejących procesów...
Dodane: dzisiaj

Kasjer / Kasjerka

Auchan Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

OPIS STANOWISKA: Jesteś osobą otwartą i pełną energii... z pewnością pasujesz do naszego międzypokoleniowego zespołu! Nie masz jeszcze doświadczenia? Nie musisz! My Cię wszystkiego nauczymy. Mamy szeroki pakiet szkoleń i plan...
Dodane: dzisiaj

Pracownik Hali

Auchan Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole, ul. Wrocławska 154

OPIS STANOWISKA: Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, handel to Twoja pasja, szukasz pracy stabilnej, ale nie pozbawionej wyzwań- Dołącz do naszego międzypokoleniowego zespołu! U nas poznasz ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem oraz...
Dodane: dzisiaj

Pracownik Hali

Auchan Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

OPIS STANOWISKA: Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, handel to Twoja pasja, szukasz pracy stabilnej, ale nie pozbawionej wyzwań- Dołącz do naszego międzypokoleniowego zespołu! U nas poznasz ludzi, którzy dzielą się swoim doświadczeniem oraz...
Dodane: dzisiaj