Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 130092

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole w celu dokonania oceny działania Starostów i Marszałka Województwa.
 • Rozpatruje skargi na działanie Starostów, inicjuje działania nadzorcze.
 • Rozpatruje skargi w celu dokonania oceny działania wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych oraz osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, kieruje wnioski do Rzecznika dyscyplinarnego.
 • Nadzoruje jakość danych gromadzonych w prowadzonych przez Starostów bazach danych.
 • Prowadzi kontrole w celu dokonania oceny przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne, a także państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 • Prowadzi sprawy związane z przechowywaniem kopii zabezpieczających baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru województwa opolskiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe geodezyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze geodezji i kartografii
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej , Ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Umiejętność korzystania z serwisu Geoportal.gov.pl
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność przekazywania wiedzy i informacji, samodzielnego rozstrzygania problemów
 • Łatwość komunikacji, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Język angielski na poziomie średniozaawansowanym
 • Znajomość systemów informacji przestrzennej wykorzystywanych w komórkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa opolskiego realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii
 • Znajomość programów wykorzystywanych przez wykonawców prac geodezyjnych (np. C-GEO), programów środowiska GIS (np. QGIS)
 • Umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, wizualizacji danych przestrzennych
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Inżynier Automatyk Utrzymania Ruchu

KB Sp. z o.o.
opolskie/ Strzelce Opolskie

Miejsce pracy: Strzelce Opolskie Twój zakres obowiązków: Bieżący nadzór techniczny nad utrzymaniem ruchu w zakresie instalacji automatyki; Analiza programów PLC i wprowadzanie zmian; Analizowanie przyczyn awarii i podejmowanie działań...
Dodane: dzisiaj

Technolog Mobilnych Wytwórni Betonu

CEMEX Polska Sp. z o.o.
opolskie/

Główne zadania Projektowanie składów mieszanek betonowych (m.in. analiza i dobór materiałów, wykonywanie zarobów próbnych); Doradztwo technologiczne dla klientów CEMEX (m.in. przygotowywanie wycen kontraktów, dokumentacji jakościowej,...
Dodane: dzisiaj

Pielęgniarka / Pielęgniarz

LUX MED Sp. z o.o.
opolskie/ Opole, ul. Emiliana Fieldorfa 2

Praca w Centrum Medycznym LUX MED przy ul. Emiliana Fieldorfa 2 w Opolu. Zapraszamy do współpracy pielęgniarki i pielęgniarzy! My zadbamy o: stabilne i bezpieczne zatrudnienie w największej grupie medycznej w Polsce; proponujemy różnorodne...
Dodane: dzisiaj

Traktorzysta

Młodzieżowe Biuro Pracy Opole
opolskie/ Krapkowice

Obsługa traktora, sprzątanie terenów zewnętrznych, hal, magazynów, zamiatanie maszynowe, a zimą - odśnieżanie. Wymagania inne: Mile widziana umiejętność obsługi maszyny sprzątającej samojezdnej.
Dodane: dzisiaj