Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 133334

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu
 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
  warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • działanie pod presją czasu, stres
 • obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji

Zakres zadań

 • Rejestruje i publikuje zarządzenia Wojewody w celu upowszechnienia ich w intranecie i w BIP
 • Opracowuje projekty statutu i regulaminu organizacyjnego OUW oraz projekty zmian tych aktów
 • Prowadzi sprawy w zakresie zadań Wojewody dotyczących wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów
 • Prowadzi sprawy z zakresu tworzenia, łączenia i znoszenia jednostek podziału terytorialnego oraz zmiany ich granic a także nadania statusu miasta
 • Opracowuje opinie i gromadzi pełną dokumentację w zakresie spraw związanych z rejestracją związków międzygminnych i związków powiatów oraz zmiana statutów tych związków
 • Administruje aplikacją systemu EZD
 • Administruje uprawnieniami dostępu do BIP i strony internetowej urzędu gov.pl
 • Przyjmuje, weryfikuje i rejestruje oświadczenia i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Ustawy o służbie cywilnej, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie"Zasad techniki prawodawczej", Ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Instrukcji kancelaryjnej, Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Rozporządzenia w sprawie rejestru związków powiatów, związków międzygminnych i powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian, Kodeksu wyborczego, Znajomość pakietu MS Office.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność tworzenia aktów prawnych zgodnych z zasadami techniki prawodawczej
 • Przeszkolenie XML BIP
 • Język angielski poziom komunikatywny
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Technik Farmaceutyczny

Gemini Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz...
Dodane: dzisiaj

Kierownik Montażu / Budowy / Robót

M.M.METAL-BUD MACIEJ MISZTALD
opolskie/

miejsce pracy: teren całego kraju Opis stanowiska: prowadzenie robót zgodnie ze sztuką i przepisami prawa budowlanego i dokumentacją techniczną nadzór nad podległymi brygadami koordynacja robót z dostawcami prefabrykatów i innymi robotami...
Dodane: dzisiaj

Mistrz produkcji

KRONOSPAN OSB Sp. z o.o
opolskie/ Strzelce Opolskie

Obowiązki: Zapoznanie się z planem produkcji, przebiegiem produkcji, występującymi problemami technologicznymi, awariami i podjętymi działaniami naprawczymi. Sprawdzenie stanu technicznego prasy i urządzeń towarzyszących - przed objęciem...
Dodane: dzisiaj

Pomocnik magazyniera

OPOLTRANS Spółka z o.o.
opolskie/ Opole, (Centrala)

Opis stanowiska: Przygotowywanie towaru na Oddziały; etykietowanie Praca ze skanerem; kompletacja towaru Wymagania: Umiejętność pracy w zespole Zaangażowanie i inicjatywa Dokładność, sumienność, odpowiedzialność Mile widziane...
Dodane: dzisiaj