Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista ds. BHP


Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.
Aplikuj i buduj razem z nami!
JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko:
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. BHP
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Kompleksowa obsługa w zakresie czynności związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciw pożarową na terenie prowadzonych inwestycji, a w szczególności:
 • Kontrola i doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP, ppoż.,
 • Kontrola warunków bhp i ppoż. w obszarze robót prowadzonych przez pracowników firmy jak i podwykonawców,
 • Udział w postępowaniach powypadkowych i sporządzanie dokumentacji,
 • Wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • Koordynowanie zadań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy podczas przygotowania i realizacji procesu budowlanego,
 • Reprezentowanie firmy w zakresie stanu bhp i ppoż. w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Opiniowanie standardowych instrukcji bezpiecznego wykonania robót oraz instrukcji stanowiskowych,
 • Opiniowanie tzw. Toolbox’ów,
 • Uczestnictwo w procesie tworzenia i opiniowanie poleceń prac niebezpiecznych,
 • Wykonywanie list kontrolnych dopuszczających do wykonania prac,
 • Spotkania i szkolenia z personelem mającym wpływ na poprawę zarządzania bhp w firmie,
 • Realizacja szkoleń bhp wstępnych i okresowych,
 • Współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu ds. Systemu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg normy PN-ISO 45001 ,
 • Udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych audytów systemu bhp,
 • Cykliczne raportowanie o stanie bhp do centrali spółki oraz do Inwestora.
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
 • Minimum dwuletniego doświadczenia na stanowisku Specjalisty ds. BHP w branży budowlanej (mile widziane doświadczenie w branży energetycznej, przemysłowej, paliwowej),
 • Certyfikatu auditora wewnętrznego BHP wg normy PN-ISO 45001,
 • Bardzo dobrej znajomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Podstawowej znajomość j. angielskiego,
 • Skrupulatności i sumienności w wykonywaniu zadań
 • Odporności na stres,
 • Komunikatywności i wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • Dyspozycyjności,
 • Prawa jazdy kat. B
 • Motywacji do pracy
 • Gotowości do wyjazdów
OFERUJEMY:
 • Elastyczną formę zatrudnienia – umowa B2B, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub umowa o pracę
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
PRZY ZATRUDNIENIU O UMOWĘ O PRACĘ OFERUJEMY
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce.
 • Dodatkowy system premiowy
 • Dofinansowanie karty sportowej
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie.
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Specjalista ds. BHP.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Pracownik Marketu

Praca.pl Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Zadania: wykładanie towaru oraz dbanie o jego ekspozycję, profesjonalna obsługa klienta, utrzymywanie porządku na sali sprzedaży, udział w cyklicznych inwentaryzacjach. Wymagania: gotowość do pracy w systemie zmianowym, także w weekendy,...
Dodane: dzisiaj

Pracownik fizyczny

Praca.pl Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Opis stanowiska: Prace gospodarcze Dbanie o porządek Obsługa prostych maszyn i urządzeń Przeprowadzanie drobnych napraw i konserwacji Wykonywanie prac pomocniczych Wymagamy: Dobrej kondycji fizycznej Motywacji Zaangażowania w wykonywaną pracę...
Dodane: dzisiaj

Przedstawiciel Handlowy

Praca.pl Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Opis stanowiska: Pozyskiwanie nowych klientów i obsługa aktualnych partnerów handlowych Przygotowywanie i prezentowanie oferty handlowej Negocjowanie warunków współpracy oraz umów handlowych Realizacja planów sprzedażowych Analiza rynku i...
Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Technicznych

Praca.pl Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Zadania: Utrzymanie obiektu w pełnej sprawności technicznej Przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych Opracowywanie planów remontowych i konserwacyjnych Przygotowywanie harmonogramów napraw Nadzór nad ekipami serwisowymi Wymagania:...
Dodane: dzisiaj