Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komendant Wojewódzki Policji w Opolu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 136712

Warunki pracy

- budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind
i podjazdów);


- stres w związku z wykonywaniem zadań służbowych pod presją czasu;


- praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje zobowiązania, rejestruje wpływające do jednostki faktury od kontrahentów zewnętrznych, których płatność nastąpi z konta budżetowego. Weryfikuje dokumenty pod względem poprawności zawartych danych. Wystawia oraz ewidencjonuje noty korygujące.
 • Uzgadnia konta syntetyczne i analityczne dotyczące rozrachunków z tytułu zobowiązań wobec dostawców i dokonuje rozliczenia zakupu oraz kont syntetycznych i analitycznych rozrachunków z odbiorcami, rozrachunków z tytułu VAT.
 • Prowadzi konta depozytu - niepodjętych w terminie należności pracowników i innych należności. Ewidencjonuje wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zatrzymane i przekazane do ekspertyzy do NBP banknotów. Obsługuje system NBP Collect.
 • Prowadzi ewidencje pożyczkobiorców celem nadzoru nad terminowym spłacaniem udzielonych pomocy mieszkaniowych z ZFŚS. Egzekwowanie należności od dłużników z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych.
 • Dekretuje dokumenty finansowo-księgowe poprzez umieszczanie adnotacji na jakich kontach syntetycznych i analitycznych mają być zaksięgowane zgodnie z zakładowym planem kont KWP w Opolu. Nadaje dokumentom numery oraz wprowadza zapisy księgowe do programu komputerowego SKOP.
 • Bierze udział w opracowaniu sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej i rocznej.
 • Archiwizuje dokumenty. Przekazuje akta do archiwum zakładowego. Porządkuje akta znajdujące się w archiwum wydziałowym oraz dba o ład, porządek i estetyczny wygląd archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, kreatywność, asertywność, umiejętność konsultowania, przekonywania i argumentowania, komunikatywność, działanie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia do ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku VAT, przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej i budżetowej, ustawy o Policji, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce, obsługa komputera w zakresie Microsoft Office, analitycznego myślenia, pracy w zespole, organizacji pracy, argumentowania, syntezy, negocjacji, rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu komputerowego SWOP.
 • Posiadanie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i sieciach teleinformatycznych.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierownik Apteki

Gemini Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Prudnik

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz...
Dodane: wczoraj

Manager / Dyrektor

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
opolskie/ Opole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży...
Dodane: wczoraj

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
opolskie/ Opole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...
Dodane: wczoraj

Specjalista ds. obsługi klienta z językiem holenderskim

Praca.pl
opolskie/ Opole

Zakres obowiązków: Codzienny kontakt z klientami w języku holenderskim; Profesjonalne wsparcie klientów i rozwiązywanie ich problemów drogą mailową oraz telefoniczną; Dbałość o wysoki standard obsługi klienta; Dbałość o pozytywny...
Dodane: wczoraj