Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 136906

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • praca w terenie,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.                                                                                   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,
 • bariery architektoniczne- brak windy,
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

      „Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci”

Zakres zadań

 • przygotowuje dokumenty oraz określa koszty budowy, rozbudowy, remontów obiektów zaplecza technicznego Oddziału i Ośrodka socjalnego w celu realizacji robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie uwzględniając racjonalne wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • nadzoruje i rozlicza roboty budowlane związane z budową, rozbudową, remontami obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału i Ośrodka socjalnego w celu realizacji robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawnymi w tym zakresie uwzględniając racjonalne wydatkowanie środków finansowych na powyższe cele,
 • ocenia stan techniczny obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału i Ośrodka socjalnego,
 • przygotowuje wnioski i dokumenty oraz prowadzi postępowania dla zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dla zamówień poniżej progu przewidzianego dla ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie spraw dotyczących Oddziału i Ośrodka socjalnego,
 • prowadzi książki obiektów budowlanych zaplecza technicznego Oddziału i Ośrodka socjalnego,
 • prowadzi sprawy związane z zawieraniem i realizacją umów w zakresie dostaw mediów do Oddziału i Ośrodka socjalnego,
 • prowadzi obsługę administracyjną Oddziału i Ośrodka socjalnego,
 • dokonuje zakupów i rozlicza dokumenty finansowe z zakupów dla Oddziału i Ośrodka socjalnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza w zakresie prowadzenia procesu budowlanego
 • znajomość przepisów: prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
 • wiedza w zakresie zarządzania i administrowania budynkami i obiektami budowlanymi kubaturowymi
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,
 • uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie budownictwa ogólnego,
 • umiejętności w zakresie sporządzania kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót budowlanych,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierownik Apteki

Gemini Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Prudnik

Czego możesz się spodziewać? dynamiki pracy – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz...
Dodane: wczoraj

Manager / Dyrektor

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
opolskie/ Opole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Zarządzanie zespołem handlowców i wyznaczanie celów sprzedażowych Umiejętne motywowanie pracowników z zachowaniem najwyższych standardów kultury osobistej Opracowanie strategii sprzedaży w firmie działającej w branży...
Dodane: wczoraj

Przedstawiciel Handlowy / Handlowiec

Invelo Energy Sp. z o.o. Sp. k.
opolskie/ Opole

ZAKRES OBOWIĄZKÓW Aktywne pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych produktami z branży OZE. Przygotowywanie i prezentowanie ofert handlowych klientom. Doradztwo techniczne dotyczące zastosowania pomp ciepła i fotowoltaiki. Realizacja...
Dodane: wczoraj

Specjalista ds. obsługi klienta z językiem holenderskim

Praca.pl
opolskie/ Opole

Zakres obowiązków: Codzienny kontakt z klientami w języku holenderskim; Profesjonalne wsparcie klientów i rozwiązywanie ich problemów drogą mailową oraz telefoniczną; Dbałość o wysoki standard obsługi klienta; Dbałość o pozytywny...
Dodane: wczoraj