Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Główny specjalista


Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 136952

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem nieprzystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

 

Zakres zadań

 • Opracowuje, w uzgodnieniu z Kuratorem, założeń odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej z uwzględnieniem współpracy z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i realizacji odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.
 • Współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek.
 • Organizuje wszelkie konferencje i spotkania z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.
 • Promuje działania edukacyjne prowadzone przez Kuratora we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78 ustawy.
 • Organizuje i prowadzi obsługę medialną kuratorium.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 3 lat w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego lub w osobach prawnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub w samorządowych zakładach budżetowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego
 • znajomość ustawy Prawo prasowe
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizowania, interpretowania i stosowania prawa
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
 • umiejętności organizacyjne
 • komunikatywność
 • samodzielność
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Przedstawiciel Handlowy ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej, Gazu Ziemnego, OZE

Energomix S.A
opolskie/

Twoje codzienne zadania: aktywne działania terenowe, ofertowanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego, OZE do klientów B2B; Dołącz do nas, jeśli: Sprzedaż do klientów B2B to Twój konik; Jesteś osobą komunikatywną,...
Dodane: dzisiaj

Doradca Techniczno - Handlowy

Timac Agro Polska Sp. z o.o.
opolskie/

Teren pracy: 2-3 powiaty Do Twoich zadań należeć będą: Codzienne wizyty w gospodarstwach rolnych, nastawionych zarówno na produkcję roślinną jak i zwierzęcą; Analiza jakości upraw i dobrostanu zwierząt w celu zapewnienia najlepszych...
Dodane: dzisiaj

Spawacz termitowy / Operator zgrzewarki

LWZ Sp. z o.o.
opolskie/

Opis stanowiska: Praca na torach kolejowych i tramwajowych polegająca na spawaniu termitowym oraz zgrzewaniu szyn na terenie całej Polski. Delegacje na terenie całego kraju. Wymagania: Dyspozycyjność (praca głównie w delegacjach)....
Dodane: dzisiaj

Wolontariusz

Fundacja Mam Marzenie
opolskie/ Opole

Co daje wolontariat? Uczestnictwo w ciekawych i ambitnych projektach Możliwość rozwoju kariery zawodowej, gdyż nauczysz się m.in. komunikacji interpersonalnej, pozyskiwania sponsorów, rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami i sobą w...
Dodane: dzisiaj