Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Psycholog


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138107

Warunki pracy

Praca w Dyspozytorni Medycznej przy ul. Mickiewicza 1 w Opolu • Nietypowe godziny pracy w tym dyżury
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

Zakres zadań

 • udziela pomocy dyspozytorom medycznym
 • przeprowadza szkolenia indywidualne i grupowe dyspozytorów medycznych
 • uczestniczy przy naborach na stanowiska dyspozytorów medycznych
 • współpracuje z kierownikiem Dyspozytorni Medycznej oraz jego zastępcą w zakresie analizy i budowaniu klimatu organizacyjnego
 • prowadzi obserwację dyspozytora medycznego na stanowisku pracy, za jego zgodą
 • przygotowuje i przekazuje wojewodzie raport roczny za rok poprzedni w zakresie podjętych czynności
 • Wspiera kierownictwo Dyspozytorni Medycznej w zakresie organizacji pracy dyspozytorni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe psychologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku psychologa w tym:
co najmniej 2 lata w obszarze udzielania interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub
co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy Policji, wojsku lub Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej; o systemie powiadamiania ratunkowego; kodeksu postępowania administracyjnego; o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność: pracy w zespole, pracy pod presją czasu, obsługi komputera, obsługa pakietu Office, podejmowania decyzji,
 • Dyspozycyjność, zdolność analitycznego myślenia,
 • Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność szybkiego uczenia się
 • Samoorganizacja pracy.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kelner

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
opolskie/ Nysa

wg programu Wymagania inne: WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie KANDYDAT: brakPROGRAM: FEOSTAŻ: 6 miesięcyGwarancja zatrudnienia po stażu na min. okres 3 miesiecy w pełnym wymiarze czasu pracy
Dodane: dzisiaj

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
opolskie/ Brzeg

Warunki pracy praca w systemie jednozmianowym w budynku KPP Brzeg oraz w razie potrzeby w podległych jednostkach organizacyjnych /brak windy dla osób niepełnosprawnych/, przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj