Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138082

Warunki pracy


 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • praca pod presją czasu w sytuacjach stresowych.

Zakres zadań

 • Sporządza projekty grafików operatorów numerów alarmowych, a także projekty rozliczeń godzin ich pracy i przekazuje je swoim przełożonym do akceptacji, celem zapewnienia ciągłości dyżurów pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz prawidłowego rozliczenia godzin ich pracy,
 • Wykonuje analizy, sporządza informacje związane z funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego w celu dostarczenia aktualnych danych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Wojewody i kierownictwa Wydziału,
 • Rejestruje korespondencję wpływającą bezpośrednio do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznej dokumentacji organizacyjnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego w celu realizacji zadań określonych w aktach wykonawczych ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie spraw administracyjnych, szkoleniowych, finansowych i organizacyjnych w celu zapewnienia wykonywania zadań określonych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych Urzędu,
 • Uczestniczy w organizacji spotkań z podmiotami ratowniczymi w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w województwie,
 • Uczestniczy w planowaniu szkoleń pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego w celu realizacji zadań określonych w aktach wykonawczych ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
 • Realizuje zadania z zakresu spraw finansowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego (plany finansowe, rejestr faktur, nadzorowanie zakupów, dokonywanie zmian w rzeczowych planach finansowych, prowadzenie budżet Oddziału) w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego administracja publiczna lub finanse publiczne
 • 1. Umiejętności:
 • pracy w zespole
 • pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • obsługi komputera w tym pakietu Office,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • odporność na stres,
 • umiejętności negocjacyjne.
 • 2. Znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw o:
 • systemie powiadamiania ratunkowego i rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • służbie cywilnej,
 • kodeks postepowania administracyjnego,
 • kodeks pracy,
 • finansach publicznych,
 • ochronie danych osobowych,
 • prawo zamówień publicznych.
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Język obcy: angielski B1
 • Umiejętności: umiejętność szybkiego uczenia się, samoorganizacja pracy
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Technik produkcji

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Do Twoich zadań należeć będzie: Kontrola i obsługa maszyn oraz urządzeń produkcyjnych Wizualna kontrola jakości wyprodukowanych elementów Wykonywanie przezbrojeń, ustawianie maszyn zgodnie z zaleceniami technicznymi Uzupełnianie...
Dodane: dzisiaj

Kontroler Jakości

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Zakres obowiązków kontrola jakości części samochodowych zgodnie z instrukcją (kontrola wizualna lub przy użyciu narzędzi pomiarowych, np. suwmiarka) uzupełnianie raportów dbanie o porządek na swoim stanowisku pracy Poszukiwane kompetencje...
Dodane: dzisiaj

Dyrektor Szkoły

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w sferze dydaktycznej, administracyjnej i sprzedażowej Nadzorem pedagogicznym nad działalnością szkół Organizacją procesu kształcenia i...
Dodane: dzisiaj

Mechanik samochodowy

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Będziesz odpowiedzialny za: diagnozowanie i wymianę części w pojazdach serwisowanie i konserwację pojazdów zapewnienie wysokiej jakości wykonanych prac, zgodnie z normami i standardami firmy, utrzymywanie porządku w miejscu pracy i dbanie o...
Dodane: dzisiaj