Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138294

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu i w terenie
 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy
 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • permanentna obsługa klientów zewnetrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe 

Zakres zadań

 • Opracowuje plany ćwiczeń obronnych. Koordynuje opracowanie planów ćwiczeń obronnych w organach administracji samorządowej; rozlicza refundację ćwiczeń obronnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • Organizuje ćwiczenia doskonalące, gry decyzyjne oraz treningi szczebla wojewódzkiego służące doskonaleniu praktycznych umiejętności realizowania zadań obronnych.
 • Prowadzi zbiorczą dokumentację planów akcji kurierskiej; opracowuje założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa oraz udziela pomocy merytorycznej i szkoli jednostki samorządu terytorialnego w zakładaniu i prowadzeniu dokumentacji akcji kurierskiej. Kontroluje prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej.
 • Opracowuje projekt rocznego planu finansowego w zakresie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację ćwiczeń doskonalących, treningów akcji kurierskiej
 • Prowadzi sprawy dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze województwa, rozpatruje odwołania od decyzji, jako organ II instancji, w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obronności
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "TAJNE" ważne w OUW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • Kompetencje: umiejętności organizatorskie, komunikatywność i kontaktowość społeczna, umiejętność prowadzenia rozmów, przekonywania i negocjacji, wrażliwość ekonomiczna i myślenie ekonomiczne, wyważona opcja na zadania, umiejętność całościowego postrzegania i kojarzenia, asertywność, wysoki potencjał intelektualny, umiejętność pracy w stresie
 • Znajomość ustaw i ich aktów wykonawczych: o obronie Ojczyzny, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz kpa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw i rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o działaniach antyterrorystycznych; o zarządzaniu kryzysowym; o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy SZ; o stanie wyjątkowym; prawo zamówień publicznych.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • przeszkolenie wojskowe
 • przeszkolenie w zakresie zawodowa służba wojskowa powyżej 10 lat
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kelner

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
opolskie/ Nysa

wg programu Wymagania inne: WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie KANDYDAT: brakPROGRAM: FEOSTAŻ: 6 miesięcyGwarancja zatrudnienia po stażu na min. okres 3 miesiecy w pełnym wymiarze czasu pracy
Dodane: dzisiaj

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
opolskie/ Brzeg

Warunki pracy praca w systemie jednozmianowym w budynku KPP Brzeg oraz w razie potrzeby w podległych jednostkach organizacyjnych /brak windy dla osób niepełnosprawnych/, przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj