Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy specjalista


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138382

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, drukarka, ksero, skaner, niszczarka), możliwość oględzin w terenie (woj. opolskie). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach należących do właściwości organu w I i II instancji;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowuje projekty pism do Wojewódzkiego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, organów administracji publicznej, stron postępowań i innych osób i podmiotów;
 • Reprezentuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu;
 • Prowadzi postępowania w trybach nadzwyczajnych;
 • Rozpatruje skargi powszechne oraz ponaglenia w trybie art. 37 Kpa;
 • Uczestniczy w sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w zakresie spraw należących do zadań Wydziału;
 • Przyjmuje interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
 • Kompletuje i porządkuje akta, zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji;
 • Nadzoruje archiwizację akt Wydziału;
 • Zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne albo techniczne z zakresu budownictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie w orzecznictwie administracyjnym
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętności redakcyjne;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów.
 • Doświadczenie w orzecznictwie administarcyjnym
 • Nieposzlakowana opinia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Systematyczność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Technik produkcji

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Do Twoich zadań należeć będzie: Kontrola i obsługa maszyn oraz urządzeń produkcyjnych Wizualna kontrola jakości wyprodukowanych elementów Wykonywanie przezbrojeń, ustawianie maszyn zgodnie z zaleceniami technicznymi Uzupełnianie...
Dodane: dzisiaj

Kontroler Jakości

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Zakres obowiązków kontrola jakości części samochodowych zgodnie z instrukcją (kontrola wizualna lub przy użyciu narzędzi pomiarowych, np. suwmiarka) uzupełnianie raportów dbanie o porządek na swoim stanowisku pracy Poszukiwane kompetencje...
Dodane: dzisiaj

Dyrektor Szkoły

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w sferze dydaktycznej, administracyjnej i sprzedażowej Nadzorem pedagogicznym nad działalnością szkół Organizacją procesu kształcenia i...
Dodane: dzisiaj

Mechanik samochodowy

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Będziesz odpowiedzialny za: diagnozowanie i wymianę części w pojazdach serwisowanie i konserwację pojazdów zapewnienie wysokiej jakości wykonanych prac, zgodnie z normami i standardami firmy, utrzymywanie porządku w miejscu pracy i dbanie o...
Dodane: dzisiaj