Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Kuratorium Oświaty w Opolu
Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138519

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 
 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością. 

 

Zakres zadań

 • Przygotowuje wnioski o zwiększenie wydatków budżetowych na poszczególne zadania dotyczące programów rządowych.
 • Dokonuje podziału środków pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Sporządza projekty umów na realizację zadań wynikających z programów rządowych.
 • Sporządza dyspozycje przekazania organom prowadzącym środków finansowych na ich realizację zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.
 • Monitoruje realizację programów oraz weryfikuje sprawozdania poszczególnych jednostek z realizacji programów rządowych i sporządza sprawozdania zbiorcze.
 • Planuje, aktualizuje oraz sporządza sprawozdania z realizacji mierników w ramach budżetu zadaniowego w zakresie obsługiwanych programów rządowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z realizacją zadań w zakresie finansowo-księgowym
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa
 • komunikatywność
 • umiejętności organizacyjne
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i pracy w sieci
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kelner

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
opolskie/ Nysa

wg programu Wymagania inne: WYMAGANIA: wykształcenie min. średnie KANDYDAT: brakPROGRAM: FEOSTAŻ: 6 miesięcyGwarancja zatrudnienia po stażu na min. okres 3 miesiecy w pełnym wymiarze czasu pracy
Dodane: dzisiaj

Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
opolskie/ Brzeg

Warunki pracy praca w systemie jednozmianowym w budynku KPP Brzeg oraz w razie potrzeby w podległych jednostkach organizacyjnych /brak windy dla osób niepełnosprawnych/, przy wejściu do budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj

Główny specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
opolskie/ Opole

Warunki pracy - budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak wind i podjazdów); - praca w terenie, - praca biurowa przy monitorze ekranowym. Zakres zadań Wykonuje czynności wynikające z obowiązków inwestora i...
Dodane: dzisiaj