Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138489

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu,
 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,
 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • zagrożenie korupcją


Zakres zadań

 • Koordynuje działania i prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie z uwzględnieniem standardów dla sektora finansów publicznych, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy
 • Koordynuje realizację zadań związanych z zarządzaniem i dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie oraz przygotowuje informacje/raporty z oceny lub przeglądu ryzyk
 • Koordynuje proces planowania działalności oraz sprawozdawczości z wykonywania tych planów, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie planowania działalności
 • Prowadzi szkolenia/instruktaż w zakresie kontroli zarządczej oraz w obszarze zarządzania ryzykiem
 • Koordynuje proces samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz dokonuje analizy jej wyników i przygotowuje projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie, na podstawie otrzymanych informacji od kierowników komórek organizacyjnych Urzędu
 • Sporządza okresowe raporty o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym na potrzeby instytucji zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o kontroli w administracji rządowej, o służbie cywilnej
 • znajomość komunikatów i wytycznych Ministra Finansów w zakresie kontroli zarządczej
 • znajomość wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
 • rzetelność
 • zorientowanie na osiągnięcie celów
 • nastawienie na rozwój
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętności analityczne
 • podejmowanie decyzji
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • inicjatywa
 • umiejętność argumentowania i negocjowania
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Technik produkcji

ManpowerGroup
opolskie/ Skarbimierz

Do Twoich zadań należeć będzie: Kontrola i obsługa maszyn oraz urządzeń produkcyjnych Wizualna kontrola jakości wyprodukowanych elementów Wykonywanie przezbrojeń, ustawianie maszyn zgodnie z zaleceniami technicznymi Uzupełnianie...
Dodane: dzisiaj

Kontroler Jakości

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Zakres obowiązków kontrola jakości części samochodowych zgodnie z instrukcją (kontrola wizualna lub przy użyciu narzędzi pomiarowych, np. suwmiarka) uzupełnianie raportów dbanie o porządek na swoim stanowisku pracy Poszukiwane kompetencje...
Dodane: dzisiaj

Dyrektor Szkoły

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Jeśli do nas dołączysz będziesz się zajmować: Nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki w sferze dydaktycznej, administracyjnej i sprzedażowej Nadzorem pedagogicznym nad działalnością szkół Organizacją procesu kształcenia i...
Dodane: dzisiaj

Mechanik samochodowy

Formel D Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Będziesz odpowiedzialny za: diagnozowanie i wymianę części w pojazdach serwisowanie i konserwację pojazdów zapewnienie wysokiej jakości wykonanych prac, zgodnie z normami i standardami firmy, utrzymywanie porządku w miejscu pracy i dbanie o...
Dodane: dzisiaj