Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 138582

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca o charakterze administracyjno – biurowym,
 • zagrożenie korupcją,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy,
 • budynek trzypiętrowy wyposażony w windę,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze,
 • do budynku wchodzi się wprost z chodnika,
 • dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie pomieszczenia
  i kondygnacje budynku
 • brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

Zakres zadań

 • dokonuje naliczeń i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami/uposażeniami pracowników/funkcjonariuszy w celu wypłaty świadczeń pracownikom/funkcjonariuszom Izby i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku do urzędów skarbowych, a w szczególności: przygotowuje dane, oblicza i sporządza listy płac pracowników/ funkcjonariuszy (z uwzględnieniem wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i wychowawczych), przygotowuje dane, oblicza i sporządza listy płac z tytułu umów zlecenia; sporządza listy wypłat ryczałtów za jazdę lokalną; sporządza listy wypłat ekwiwalentów pieniężnych; sporządza listy wypłat świadczeń dla funkcjonariuszy; sporządza list wypłat delegacji,
 • dokonuje rozliczeń jednostki budżetowej jako płatnika, a w szczególności: a) oblicza i uzgadnia podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłat wynagrodzeń, umów zleceń, wypłat z ZFŚS i innych, b) sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego PIT-4R oraz roczne informacje dla pracowników PIT-11,PIT -40, c) wypełnia i uzgadnia miesięczne deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz imienne raporty miesięczne, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA; d) sporządza informacje miesięczne/roczne dla osoby ubezpieczonej; f) uzgadnia należne składki do przelewów na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy; g) sporządza dla ZUS-u informacje zarobkowe dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę ( Rp - 7 ),
 • sporządza sprawozdania, informacje i analizy z zakresu prowadzonych spraw w celu zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie. Gromadzi i opracowuje dokumentację pracowników/funkcjonariuszy jednostki dotyczącej płac, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wydanych zaświadczeń, informacji o wypłaconych wynagrodzeniach i pobranych przez płatnika zaliczkach celem zapewnienia bieżącej informacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość stosownych do stanowiska pracy przepisów prawa materialnego i proceduralnego, w tym: prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy o ochronie danych osobowych , ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • asertywność oraz umiejętność przekonywania,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Staż - pracownik obsługi biurowej

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
opolskie/ Opole

pon- pt 7.30-15.30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole, umiejętność szybkiego uczenia się
Dodane: dzisiaj

Staż - opiekun osoby starszej

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
opolskie/ Dobrzeń Wielki

pon- pt od 7/11 do 15/19sobota od 7/11 do 15/19 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: umiejętność pracy w zespole, empatyczne podejście do osób starszych, osoba zdrowa i sprawne
Dodane: dzisiaj

Staż - opiekun osoby starszej

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
opolskie/ Dobrzeń Wielki

pon- pt od 7-11 do 15-19sobota OD 7-11 DO 15-19 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wymagania inne: umiejętność pracy w zespole, empatyczne podejście do osób starszych, osoby zdrowe i sprawne
Dodane: dzisiaj

Staż - pomoc kuchenna

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
opolskie/ Dobrzeń Wielki

pon- pt 6.30-14.30sobota 6.30-14.30 Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: wykształcenie bez znaczenia, umiwejętność pracy w zespole, osoba zdrowa i sprawna
Dodane: dzisiaj