Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 50589

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Częste kontakty z klientem zewnętrznym.
Zagrożenie korupcją.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań;
 • W ramach działania organu I instancji rozpatrywanie zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę;
 • Wykonywanie obowiązków dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego);
 • Wydawanie dzienników budowy stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych;
 • Uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego;
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla GUS z wydanych zezwoleń na budowę oraz prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej;
 • komunikatywność;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Kierownik Budowy / Kierownik Robót Budowlanych / Inżynier Budowy
  Recruit Europe
  opolskie/ Brzeg

  Obowiązki:Nadzorowanie placu budowy (fabryk, obiektów przemysłowych)Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie wszystkich budowlanych aspektów w projektach na etapie promocji jak i realizacjiPrzygotowywanie obmiaru postępu robótKoordynowanie...
  Dodane: dzisiaj

  Technik prac biurowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
  opolskie/ Opole

  Pisanie pism na komputerze w post. procesowych, archiwizacja akt, ekspedycja poczty, obsługa urządzeń biurowych, kserowanie dokumentówWymagania konieczne:Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
  Dodane: dzisiaj

  Technik prac biurowych
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
  opolskie/ Brzeg

  wg zakresu
  Dodane: dzisiaj

  Technik prac biurowych w wydziale finansowo-budżetowym
  Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
  opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

  PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI DO KSIĘGOWANIA W ZAKRESIE DOCHODÓW, ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, SPORZĄDZANIE PISM NA POLECENIE PRZEŁOŻONYCH W PROGRAMACH MS WORD I MS EXCEL, POMOC PRZY WYSYŁANIU...
  Dodane: dzisiaj