Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 69658

Warunki pracy

•Praca w siedzibie Urzędu.
•Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
•Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
•Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań z zakresu oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa.
 • Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 • Obsługa organizacyjna Wojewódzkiej Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych.
 • Przekazywanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok.
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa opolskiego.
 • Współuczestnictwo w ustalaniu priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.
 • Realizacja zadań z zakresu zapewnienia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa.
 • Prowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz kontroli podmiotów prowadzących staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie wymagań i warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których odbywane są staże podyplomowe oraz sposobu dokonywania oceny realizacji programu staży przez te podmioty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia lub obsługi klientów
 • Umiejętność obsługi programów Word, Excel;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o zdrowiu publicznym
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Znajomość ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Doradca Klienta Biznesowego Mobile

  Orange Polska S.A.
  opolskie/ Opole

  Bezpośrednia współpraca z Klientem Biznesowym (segment LME).Sprzedaż usług telekomunikacyjnych.Umiejętność  budowania relacje z KlientemZaangażowanie do pracy oraz chęć nauki.Zdolności organizacyjne, samodzielność oraz dynamizm w...
  Dodane: wczoraj

  Kierownik robót (infrastruktura miejska)

  ZUE S.A.
  opolskie/

  Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:kierowanie robotami budowlanymi oraz nadzór nad podwykonawcami,weryfikację dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej,współpracę przy opracowywaniu budżetów,opracowywanie...
  Dodane: wczoraj

  Independent Sales Manager

  Myworld.com
  opolskie/

  Co zapewniamy?Atrakcyjna prowizja od 450 do 2445 zł brutto za każdy sprzedany produkt (w zależności od wariantu)Innowacyjny produkt B2B2C – pakiet narzędzi do budowy lojalności wśród klientów MiŚPSzkolenie produktoweWsparcie...
  Dodane: wczoraj

  System Specification Engineer- User Plane [rekrutacja online]

  NOKIA
  opolskie/

  Localization: Wrocław Daily activitiesYou will be responsible for:Analyzing customer requirements, contributing to, or leading feasibility studies or feature specification in the area of U-Plane. The team handles primarily features with physical...
  Dodane: wczoraj