Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 70551

Warunki pracy

1. Praca w siedzibie Urzędu.


2. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).


3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje decyzje administracyjne,
 • Przygotowuje część decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości ,
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informowanie o konieczności podjęcia określonych działań,
 • Przygotowuje postanowienia o zatwierdzeniu ugody administracyjnej w sprawach ustalenia odszkodowania za przyjęte z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod inwestycje infrastrukturalne,
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu lub ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w trybie: ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu i ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • zna ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • zna ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • zna ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zna ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • zna ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • zna ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • zna ustawę z dnia 24 lica 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • zna ustawę z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • zna ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • zna ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • zna ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • posiada umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • posiadania umiejętność analitycznego myślenia
 • posiada umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiada otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • posiada umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego; umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Kierownik Robót Elektrycznych

  ELEMONT Sp. z o.o.
  opolskie/

  Do Twoich zadań należeć będzie:Bezpośredni nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie terminowości i jakości prac w oparciu o wymagania umowy, harmonogramy oraz dokumentację technicznąNadzór oraz koordynacja robót w zakresie instalacji...
  Dodane: dzisiaj

  Płatna praktyka absolwencka w dziale ofertowania

  ELEMONT Sp. z o.o.
  opolskie/ Opole

  W trakcie praktyki będziesz wspierał dział ofertowania w różnych zadaniach:Przygotowywaniu zapytań ofertowych i analizie ofert od dostawców urządzeń i systemówZliczaniu elementów z dokumentacji technicznejTworzeniu zestawień w...
  Dodane: dzisiaj

  Elektromonter brygadzista

  ELEMONT Sp. z o.o.
  opolskie/ Opole

  Zakres prac na stanowisku obejmuje:Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych, wg. posiadanych kwalifikacji...
  Dodane: dzisiaj

  Dekarz

  PERFECT TEAM Marcin Kaszta
  opolskie/

  Miejsce pracy: Niemcy - Salzburg Wymagania:język niemiecki: min.komunikatywnydokładność, sumienność w wykonywaniu swoich obowiązkówdoświadczenieumiejętność pracy w zespoleprawo jazdy kategorii B, oraz własny transport
  Dodane: dzisiaj