Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Inspektor wojewódzki


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 71248

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje i aktualizuje Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego
 • Monitoruje, analizuje i raportuje rozwój zagrożeń na terenie województwa opolskiego, przygotowuje, gromadzi i przetwarza dane oraz ocenia zagrożenia występujące na obszarze województwa
 • Zapewnia obsługę merytoryczną i kancelaryjno-biurową posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Przygotowuje w oparciu o analizę zagrożeń w poszczególnych powiatach projekt zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz koordynuje opracowanie i aktualizację tych planów
 • Opracowuje Raport Wojewody o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, we współpracy z kierownikami rządowej administracji zespolonej w Województwie oraz Dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Sporządza Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii
 • Przygotowuje projekty umów i porozumień zawieranych na szczeblu wojewódzkim o współpracy oraz współdziałaniu podczas katastrof, klęsk żywiołowych oraz innych nadzwyczajnych zdarzeń
 • Przygotowuje, uzgadnia, opracowuje dokumentację szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego, współuczestniczy w organizowaniu ww

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze zarządzania kryzysowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli od „zastrzeżone” do „tajne” lub wyrażenie zgody na oddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym; o ochronie informacji niejawnych; o ochronie danych osobowych; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej; o Kpa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Dyspozycyjność
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

DevOps Azure/Aws Cloud Engineer (Automation)

ASTEK Polska
opolskie/

Poszukujemy: DevOps Azure/Aws Cloud Engineer (Automation) Oferujemy: Do 1200 PLN/ dzień na B2B (lub UoP) Lokalizacja : 100% zdalnie ObowiązkiPomoc w zarządzaniu wielochmurowym środowiskiem (głównie Azure oraz AliCloud i AWS)Współpraca z...
Dodane: dzisiaj

Sales Manager

Talent IN sp. z o.o.
opolskie/

Sprzedaż produktów związanych z energią, w szczególności ładowarek elektrycznychPozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami firmy w kraju i zagranicąBudowanie pozytywnych relacji biznesowych i wzajemnego zaufania w kontaktach z...
Dodane: dzisiaj

Konstruktor

SLM Technologies GmbH
opolskie/

Miejsce pracy: Niemcy Opis stanowiska:konstruktor w zakresie tworzenia i edytowania rysunków technicznych osprzętu do koparekWymagania:doświadczenie na stanowisku konstruktora;dobra znajomość programu AutoCad 2018 (Inventor będzie dodatkowym...
Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta

Credit Agricole Bank Polska S.A.
opolskie/ Opole

Twoja rolasprzedajesz produkty bankowości detalicznejznajdujesz najlepsze rozwiązania finansowe dla Klientówpozyskujesz i budujesz długotrwałe relacje z Klientamiobsługujesz transakcje gotówkowe i bezgotówkowedbasz o najwyższą jakość...
Dodane: dzisiaj