Stanowisko pracy:
 
OFERTY PRACY

Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 71241

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu.

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu:  winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przygotowuje i uczestniczy w komisjach związanych z gospodarowaniem składników majątkowych Urzędu, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych
 • Opracowuje i aktualizuje wojewódzki plan działań zapewniających wdrożenia ograniczeń w zakresie obrotu paliw płynnych oraz procedury postępowania na wypadek wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych
 • Koordynuje realizację zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych wywołanych m.in. brakiem lub zakłóceniami w dostawie energii elektrycznej, wystąpieniu skażenia na ujęciu, unieruchomienia wodociągu komunalnego czy powodzi
 • Prowadzi ewidencję budowli ochronnych ( ukrycia i schrony ) na terenie województwa
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów planów i wieloletnich programów z zakresu obrony cywilnej
 • Podejmuje działania w celu wyznaczenia, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
 • Prowadzi badanie rynku w celu wyłonienia dostawcy usług i dostaw poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Prowadzi szkolenia doskonalące, udziela pomocy merytorycznej pracownikom jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ochrony ludności

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego Administracja publiczna
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym;o powszechnym obowiązku obrony RP ; o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; o służbie cywilnej oraz kpa,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
 • Umiejętność pracy w zespole,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierowca

PersonalPilot
opolskie/

odśnieżanie ulic i autostraddobra znajomość języka niemieckiego (poziom B1)prawo jazdy kat. C+E i własny samochód
Dodane: dzisiaj

Przedstawiciel Handlowy

Kronospan
opolskie/ Strzelce Opolskie

Do obowiązków osoby na tym stanowisku będzie należeć m.in.:Sprzedaż podłóg marki Kronospan na podległym terenie Polski (woj. opolskie, śląskie, małopolskie) w oparciu o współpracę z partnerami handlowymi;Analiza rynku i bieżące...
Dodane: dzisiaj

Quality Assurance Specialist

Polcode Sp. z o.o
opolskie/

Miejsce pracy: Kraków, Warszawa, Łódź, Białystok lub ZdalnieWidełki: B2B: 5000 – 9000 zł + VAT, UoP: 4000 – 7500 zł brutto Jeśli:Posiadasz doświadczenie w manualnym testowaniu aplikacji webowych.Masz już pierwsze doświadczenie w...
Dodane: dzisiaj

Architekt ds. systemów IT

Asseco Data Systems S.A.
opolskie/

Zadania:Przygotowanie i wdrażanie architektury rozwiązania dla projektów informatycznych, w tym:określenie aplikacji, które będą tworzone/modyfikowane w ramach projektu w celu spełnienia wymagań,wskazanie przepływów danych pomiędzy...
Dodane: dzisiaj