Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor nadzoru budowlanego


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 72200

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (woj. opolskie). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym osobowym. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestąpczych, zagrożenie korupcją. Pernamentna obsługa klientów zwewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: windy i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego, w tym przeprowadza kontrole robót budowlanych i obiektów budowlanych w trakcie trwania budowy (pod względem zgodności ich wykonywania z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, stosowania przy ich wykonywaniu wyrobów budowlanych zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego oraz posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do ich pełnienia), w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa, bezpiecznej realizacji budów oraz robót budowlanych.
 • Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, w tym przeprowadza kontrole obowiązkowe budów, po zakończeniu robót budowlanych, w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania.
 • Prowadzi postępowania w sprawie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych, w celu zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania.
 • Przyjmuje zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, w celu zapewnienia ich prawidłowego prowadzenia.
 • Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, wszczętych w wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, w celu ich usunięcia i zaprowadzenia porządku prawnego.
 • Uczestniczy w postępowaniach wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu ustalenia ich przyczyn i okoliczności oraz doprowadzenia do uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu jego doprowadzenia do stanu właściwego.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, w tym przygotowuje wnioski do właściwej izby samorządu zawodowego o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w celu zapewnienia właściwego wykonywania przez nie obowiązków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w komórce inspekcyjno-kontrolnej albo w wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie,
 • Prawo jazdy kat.B,
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych,
 • Umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, rozwiązywania problemów,
 • Umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność,
 • Systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Operator maszyn stolarskich

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
opolskie/ Błachów

Obsługa maszyn stolarskich, cięcie elementów wg. rysunku, kontrola jakości elementów.
Dodane: wczoraj

Pomoc kuchenna

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
opolskie/ Brzeg

według wniosku
Dodane: wczoraj

Pracownik administracyjno-biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
opolskie/ Strzelce Opolskie

Zgodny z programem stażu przedłozonego przez Organizatora tj. Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich u. Opolska 13 Kontakt:77 461 42 78 lub 77 461 35 69 Wymagania konieczne: Uprawnienia: obsługa komputera
Dodane: wczoraj

Pracownik aministracyjno-biurowy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
opolskie/ Strzelce Opolskie

Zgodny z programem stażu przedłozonego przez Organizatora tj. Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich u. Opolska 13 Kontakt:77 461 42 78 lub 77 461 35 69 Wymagania konieczne: Uprawnienia: obsługa komputera
Dodane: wczoraj