Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75299

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi postepowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłozeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót w celu udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę: zgodnie z właściwością Wojewody określoną w art. 82 Prawa budowlanego.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań w celu udzielenia inwestorowi pozwolenia na realizację inwestycji.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań w celu udzielenia inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji.
 • W ramach działania organu I instancji rozpatruje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w celu przyjmowania zgłoszenia upoważniającego do prowadzenia robót budowlanych.
 • Wykonuje obowiązki dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko ( w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego)w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania:
 • * stwierdzenia, w drodze postanowienia, obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu,
 • *współpraca z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
 • Wydaje dzienniki budowy stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
 • Uczestniczy w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego
 • Prowadzi sprawozdawczość dla GUS z zakresu wydanych zezwoleń na budowę oraz prowadzi sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Pracownik produkcji

  Randstad Polska Sp. z o.o.
  opolskie/ Skarbimierz Osiedle

  Szukasz pracy z zapewnionym transportem pracowniczym? Aplikuj na stanowisko pracownik produkcji i pracuj przy pakowaniu słodyczy w Fabryce Czekolady. Zadzwoń bądź wyślij sms o treści “PRACA” na numer 665 301 003 lub 501 310 898 -...
  Dodane: dzisiaj

  Koordynator ds. Projektów Data Center

  Eneria Sp. z o.o.
  opolskie/

  Opis stanowiska: merytoryczne i handlowe przygotowanie wycen do ofert pod rynek instalacji serwerowni (data center) analiza potrzeb Klientów i uzgadnianie optymalnych rozwiązań konsultacje projektowe i techniczne utrzymywanie pozytywnych relacji...
  Dodane: dzisiaj

  Doradca Ubezpieczeniowy

  Nationale-Nederlanden
  opolskie/ Opole

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii...
  Dodane: dzisiaj

  Doradca Ubezpieczeniowy

  Nationale-Nederlanden
  opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

  FORMA ZATRUDNIENIA B2B CZAS PRACY elastyczny MIEJSCE PRACY cała Polska ROZWÓJ: Możesz liczyć na realne możliwości rozwoju już od samego początku. Przecież nie musisz wszystkiego wiedzieć od razu. My Ci podpowiemy co i jak, nawet w kwestii...
  Dodane: dzisiaj