Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 75998

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu. 

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
  warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i wydaje dyspozycje o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń, w celu przekazania środków i dotacji do ww. beneficjentów w ramach przydzielonych w zakresie czynności działów gospodarki narodowej. prowadzi bieżący monitoring w tym zakresie, w celu wyliczania kolejnych transz środków do poszczególnych odbiorców, a także sprawowania bieżącego nadzoru do zakończenia zadania
 • Weryfikuje sprawozdawczość budżetową o stanie należności i zobowiązań, o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, z realizacji Programów oraz środków europejskich, z realizacji wydatków strukturalnych oraz wydatków w układzie klasyfikacji budżetu zadaniowego, przekładana przez jednostki podległe Wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego, sporządza ustawową łączna sprawozdawczość w tym zakresie, w celu przekazania jej e ustawowych terminach do Ministerstwa Finansów. Sporządza jednostkowe sprawozdania budżetowe z zakresu przekazanych dotacji ( miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), w celu włączenia ich do sprawozdawczości łącznej.
 • Obsługuje Informatyczny System obsługi Budżetu Państwa TREZOR w zakresie: - harmonogramu wydatkowania środków budżetowych i jego zmian, - dziennych i miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe, - sprawozdawczości budżetowej i finansowej
 • Opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody na każdy rok budżetowy w ramach przydzielonych działów oraz sporządza łączny harmonogram.
 • Sporządza miesięczne zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach obsługiwanych działów gospodarki narodowej oraz sporządza łączne zapotrzebowania środków.
 • Wprowadza do systemu finansowo-księgowego plan finansowy budżetu Wojewody oraz jego zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej , zaangażowanie środków dotacyjnych i decyzje o zapewnieniu finansowania, dokonuje okresowego i rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych, w celu możliwości prawidłowego sporządzenia na tej podstawie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz sporządzania bieżących informacji, analiz z realizacji budżetu Wojewody.
 • Weryfikuje sprawozdania finansowe przekładane przez jednostki podległe Wojewodzie w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej oraz sporządza zbiorcze sprawozdanie finansowe, tj. roczny bilans, rachunek zysków i strat jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych na podstawie sprawozdań otrzymanych z jednostek podległych wojewodzie oraz własnych Wydziału Finansów i Budżetu.
 • Sporządza informacje analityczno-statystyczne dotyczące planów i wykonania wydatków budżetu Wojewody, z przydzielonych działów gospodarki narodowej, a także całego budżetu Wojewody, niezbędne do bieżących analiz w ciągu roku budżetowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych, zasad rachunkowości budżetowej, ustaw o jednostkach samorządu terytorialnego, zasad sporządzania sprawozdawczości budżetowej, znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność obsługi komputera ( środowisko Windows-Word, Exel )
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

ThoughtSpot Developer

ASTEK Polska
opolskie/

We are looking for a ThoughtSpot Developer. ThoughtSpot is a rapidly developing Business Intelligence platform that puts a big emphasize on user-friendliness Location: 100% remotely $: up to 820 zł net/ day / B2B Requirements: At least 2-year...
Dodane: wczoraj

BI Developer

ASTEK Polska
opolskie/

We are looking for a BI Developer who is willing to learn ThoughtSpot. ThoughtSpot is a rapidly developing Business Intelligence platform that puts a big emphasize on user-friendliness Location: 100% remotely $: up to 820 zł net/ day / B2B...
Dodane: wczoraj

Java Software Engineer

ASTEK Polska
opolskie/

100% zdalnie Oferujemy Stabilne zatrudnienie i wybór preferowanej formy współpracy Rozwój zawodowy w Centrach Kompetencyjnych ASTEK Polska Elastyczne godziny pracy Benefity pozapłacowe Udział w wydarzeniach IT i budżet szkoleniowy Cykliczne...
Dodane: wczoraj

Tester Automatyzujący Aplikacji Mobilnych

Avenga
opolskie/

O KLIENCIE Polskie przedsiębiorstwo informatyczne założone w 2005 roku we Wrocławiu produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z całego świata. Od 2008 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w...
Dodane: wczoraj