Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Referent


Izba Administracji Skarbowej w Opolu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 77091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·      praca o charakterze administracyjno-biurowym,


·      zagrożenie korupcją,


·      częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


·      warunki organizacyjno-techniczne stanowiska pracy i pomieszczeń właściwe dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, drzwi wejściowe rozsuwane automatycznie, winda oraz możliwość zapewnienia asysty osobom niepełnosprawnym przez pracowników izby, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 77 454 00 67 do 70 lub 77 440 32 38, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych na parterze,


·      brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym,


·      oświetlenie naturalne i sztuczne,


brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań

 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje realizację w izbie i podległych urzędach zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, ciągłości działania oraz obronności i obrony cywilnej, a w szczególności: koordynuje i realizuje zadania związane z zarzadzaniem kryzysowym, obsługuje zespół zarządzania kryzysowego w izbie i podległych urzędach, monitoruje zagrożenia w izbie i podległych urzędach, opracowuje, analizuje oraz opiniuje dokumenty dotyczące zarządzania kryzysowego, planuje zadania związane z wdrożeniem systemu zarządzania ciągłości działania , opracowuje, nadzoruje realizację oraz utrzymuje dokumentacje (plan ciągłości), opracowuje proces analizy przerwy w realizacji procesów biznesowych na funkcjonowanie izby i podległych urzędów, planuje operacyjnie i programuje obronnie, przygotowuje system kierowania jednostką, realizuje zadania związane z podwyższeniem gotowości obronnej państwa, planuje i organizuje szkolenia obronne, reklamuje od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, realizuje zadania wynikające z obowiązków państwa gospodarza (HNS), prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej.
 • Planuje i nadzoruje nad realizacją zadań w izbie i podległych urzędach w zakresie obszaru ochrony fizycznej osób i mienia, realizuje zadania w zakresie ochrony p/poż., a w szczególności: bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na ochronę fizyczną osób i mienia, obsługuje skrzynkę funkcyjną email zapewniającą pośrednictwo w komunikacji pomiędzy US, a IAS w Opolu, współpracuje z komórką Zarządzania Nieruchomościami oraz Logistyki, bierze udział w planowaniu zabezpieczeń fizycznych dla nowo oddawanych lokalizacji, organizuje szkolenia w zakresie ochrony osób i mienia, bierze udział w przygotowywaniu umowy na realizację obsługi p/poż oraz współpracuje z inspektorem p/poż, współpracuje z wyznaczona firmą w zakresie przeglądu Systemów Alarmu Pożarowego, bierze udział w przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia dla Systemów Alarmu Pożarowego, przegląda oraz bierze udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na sprzęt gaśniczy, bierze udział w planowaniu rozmieszczenia oraz doboru sprzętu gaśniczego dla nowo oddawanych lokalizacji.
 • Realizuje, koordynuje i nadzoruje nad realizacją w izbie i podległych urzędach zadań w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz wykonywania zadań w zakresie planowania i realizacji ciągłości działania w IAS w Opolu i podległych urzędach skarbowych, a w szczególności: planuje, monitoruje i weryfikuje stosowanie zabezpieczeń danych w systemach informatycznych, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, bierze udział w projektowaniu i wdrażaniu zabezpieczeń informacji w aktualnie funkcjonujących oraz projektowanych, lokalnych systemach informatycznych w izbie i podległych urzędach, z wyłączeniem systemów niejawnych, obsługuje incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczących systemów informatycznych oraz lokalnej infrastruktury teleinformatycznej, wnioskuje do właściwej komórki w Ministerstwie o przeprowadzenie audytów w zakresie stosowania Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Teleinformatycznym, koordynuje zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, z wyłączeniem systemów niejawnych, koordynuje realizację szkoleń i instruktaży w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego dla pracowników, planuje zadania związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu zarządzania ciągłością działania, opracowywaniem oraz utrzymywaniem dokumentacji (planu ciągłości), planuje proces analizy przerw w realizacji procesów biznesowych mających wpływ na funkcjonowanie IAS i podległych US.
 • Prowadzi i organizuje szkolenia dla izby i podległych urzędów w zakresie: ochrony informacji prawnie chronionych, zachowania ciągłości działania, zarządzania kryzysowego, ochrony osób i mienia, spraw obronnych, ochrony przeciwpożarowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych zadań (obronność, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, zarządzanie ciągłością działania) oraz organizacji i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Wiedza nt. projektowania zabezpieczeń ochrony teleinformatycznej, fizycznej i mienia,
 • Wiedza z zakresu wykonywanych zadań oraz organizacji i funkcjonowania administracji skarbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolności analityczne,
 • Samodzielność,
 • Odpowiedzialność,
 • Dobra organizacja własnej pracy,
 • Kreatywność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Znajomość języka obcego (udokumentowana certyfikatem).
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Przedstawiciel Handlowy

Sport Premium Sp. z o.o.
opolskie/ Namysłów, Brzeg, Kluczbork, Nysa, Prudnik, Kędzierzyn Koźle, Opole

ZADANIA: sprzedaż powierzchni informacyjno-reklamowej do nośników zewnętrznych oraz Internetu realizacja projektu kreującego pozytywny wizerunek firm na bazie stałych i nowych klientów reprezentowanie firmy i budowanie powierzonego rynku...
Dodane: 2021-05-17

ServiceNow Reporting Specialist

Avenga
opolskie/

Enforcing quality standards and drive removal of existing costs from operations Establishing clear standards and best practices for end-user and service desk knowledge; drive high-quality knowledge for end-users and service desks Defining and...
Dodane: dzisiaj

Spawacz 135 / 136

Grupa MGN
opolskie/

Opis stanowiska: praca w Belgii spawanie dużych i średnich konstrukcji stalowych (mosty, kontenery i inne) praca na hali i w terenie Wymagania: kilkuletnie doświadczenie aktualne certyfikaty spawalnicze czytanie rysunku technicznego możliwe...
Dodane: dzisiaj

Senior Java Developer

Luxoft
opolskie/

The team is currently 4 London based developers working with another sister team in India (10 engineers). A QA team is also in place The platform is being developed closely with user working groups and business who sit in London The IRD area is Java...
Dodane: dzisiaj