Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 77001

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • obsługa klientów zewnętrznych spoza administracji

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Prowadzi postepowania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłozeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na budowę i innych pism w odniesieniu do obiektów i robót w celu udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę: zgodnie z właściwością Wojewody określoną w art. 82 Prawa budowlanego.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie pozwoleń na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań w celu udzielenia inwestorowi pozwolenia na realizację inwestycji.
 • Prowadzi postępowania z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, jako organu I instancji łącznie z przygotowaniem i przedłożeniem do akceptacji projektów decyzji w sprawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej (dróg krajowych i wojewódzkich) oraz lotnisk użytku publicznego i koordynuje działania dotyczące nabywania nieruchomości w ramach tych postępowań w celu udzielenia inwestorowi zezwolenia na realizację inwestycji.
 • W ramach działania organu I instancji rozpatruje zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w celu przyjmowania zgłoszenia upoważniającego do prowadzenia robót budowlanych.
 • Wykonuje obowiązki dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko ( w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę i zgody na realizację inwestycji drogowej oraz lotnisk użytku publicznego)w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania:
 • * stwierdzenia, w drodze postanowienia, obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie jego zakresu,
 • *współpraca z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
 • Wydaje dzienniki budowy stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
 • Uczestniczy w czynnościach inspekcyjnych kontrolnych na wezwanie organu nadzoru budowlanego.
 • Prowadzi sprawozdawczość dla GUS z zakresu wydanych zezwoleń na budowę oraz prowadzi sprawozdawczość z zakresu ruchu budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze budownictwa lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • Umiejętności: czytania dokumentacji projektowej, analitycznego myślenia, stosowania prawa w praktyce, rozwiązywania problemów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość przepisów:
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Przedstawiciel Handlowy

  Vistrans Polska Piotr Wisławski
  opolskie/

  Obszar działania terytorium Polski, Aktywna sprzedaż usług transportowo-spedycyjnych, Współpraca z działem operacyjnym, Przygotowanie ofert handlowych, Negocjowanie warunków współpracy z klientami, Monitoring rynku, Realizacji wyznaczonych...
  Dodane: wczoraj

  Technical Information Security Officer

  Luxoft
  opolskie/

  The TISOs responsibilities within the assigned Division or Function comprise: To accept the ownership and responsibility for the information security of the assigned IT Assets. To carry out the Information Security Risk and Compliance Assessments...
  Dodane: wczoraj

  Technical Delivery Manager

  Luxoft
  opolskie/

  Facilitate scrum events, such as sprint planning, daily stand-ups, retrospectives, and other ad-hoc meetings for teams. • Oversee estimation and planning at the team and project level, providing practical forecasts for the delivery of sprints and...
  Dodane: wczoraj

  Lead Developer

  Luxoft
  opolskie/

  Manage TABM Application Architecture Overall application architecture design and development of the access broker application TABM Design and implement roadmap to drive adequate process and application maturity with regards to design, interfaces,...
  Dodane: wczoraj