Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 77093

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (m.in. cudzoziemców)

 • kontakty z funkcjonariuszami Straży Granicznej w sprawach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców złożonych wniosków

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania w zakresie udzielania zezwoleń na pobyt czasowy, jak również proponuje i przygotowuje projekty decyzji w tych sprawach,
 • wprowadza dane do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”,
 • dokonuje sprawdzeń w SI „POBYT”,
 • weryfikuje legalność pobytu cudzoziemców na terytorium RP,
 • ustala niezbędne informacje dotyczące zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego z innymi organami w stosunku do cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawach legalizacji pobytu na terytorium RP,
 • prowadzi postepowania w zakresie cofnięcia zezwoleń na pobyt czasowy oraz opracowuje projekty decyzji w tym zakresie,
 • weryfikuje i przyjmuje braki formalne wniosków, pobiera odciski linii papilarnych;
 • umieszcza w Systemie Informacyjnym Schengen informacje o zajęciu dokumentu w przypadku braku jego zwrotu, wynikających z przepisów ustawy o cudzoziemcach;
 • sporządza sprawozdania i statystyki z zakresu prowadzonych spraw i postępowań,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce; umiejętność analitycznego myślenia; umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych; komunikatywność; wnikliwość, rzetelność i samodzielność; umiejętność współpracy z innymi pracownikami; dyspozycyjność.
 • znajomość języka: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego; poziom: - komunikatywny;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z systemu informatycznego POBYT;
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o opłacie skarbowej;
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ewidencji ludności;
 • znajomość języka: angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego; poziom: - komunikatywny
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

IT Support Analyst

Luxoft
opolskie/

This is a mainframe role which requires application support knowledge in mainframes. Mainframe batch job support, code debugging, quick responses to Incidents with expertise in Cobol, DB2, JCL, VSAM, CICS. Unix, Oracle, autosys, netcool skills are...
Dodane: dzisiaj

IT Support Analyst

Luxoft
opolskie/

Be a part of our IB Equities Cash Production services team Interact very closely with front office Equity Trading and Electronic Execution teams and associated Operations teams You would have a high level of day to day interaction with the business...
Dodane: dzisiaj

Senior Java Developer - with strong Oracle

Luxoft
opolskie/

As a team member to be able to make architectural input on the current and possible application solutions Work closely with technical leads, analysts and developers to design and implement of cross-platform REST API WSs application (As per...
Dodane: dzisiaj

IT Researcher ( IT recruiting experience is not a must)

Luxoft
opolskie/

On this role, you would take part in the management of full life cycle recruitment process. For us, this means: Taking active part in identifying suitable candidates for a variety of IT roles across the business from entry to senior level positions...
Dodane: dzisiaj