Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Główny księgowy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Prudnik
Ogłoszenie o naborze Nr 77614

Warunki pracy

Praca administarcyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej, w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji wydatków budżetowych,
 • sporządzanie rocznego bilansu i opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem Inspektoratu,
 • sporządzanie i naliczanie list płac pracowników oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników oraz sporządzenie zestawienia wysyłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS,
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych.
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych.
 • Znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej.
 • Znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Rzetelność i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Mile widziane umiejętność obsługi programu AGEMA FK i AGEMA HR+
 • Umiejętność obsługi programu PŁATNIK.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Przedstawiciel Handlowy

Vistrans Polska Piotr Wisławski
opolskie/

Obszar działania terytorium Polski, Aktywna sprzedaż usług transportowo-spedycyjnych, Współpraca z działem operacyjnym, Przygotowanie ofert handlowych, Negocjowanie warunków współpracy z klientami, Monitoring rynku, Realizacji wyznaczonych...
Dodane: wczoraj

Technical Information Security Officer

Luxoft
opolskie/

The TISOs responsibilities within the assigned Division or Function comprise: To accept the ownership and responsibility for the information security of the assigned IT Assets. To carry out the Information Security Risk and Compliance Assessments...
Dodane: wczoraj

Technical Delivery Manager

Luxoft
opolskie/

Facilitate scrum events, such as sprint planning, daily stand-ups, retrospectives, and other ad-hoc meetings for teams. • Oversee estimation and planning at the team and project level, providing practical forecasts for the delivery of sprints and...
Dodane: wczoraj

Lead Developer

Luxoft
opolskie/

Manage TABM Application Architecture Overall application architecture design and development of the access broker application TABM Design and implement roadmap to drive adequate process and application maturity with regards to design, interfaces,...
Dodane: wczoraj