Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 79755

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 

- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 

- bariery architektoniczne- brak windy,

 

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 

- podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

 

 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych oraz koncepcji programowych, Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy,
 • opiniuje projekty budowlane albo projekty wykonawcze dla przyszłych zadań inwestycyjnych oraz zadań związanych z budową, przebudową i remontem dróg i obiektów inżynierskich,
 • przygotowuje treść Opisu Przedmiotu Zamówienia, projekty umów, porozumień i propozycji korespondencji dotyczącej prac projektowych,
 • merytorycznie dokonuje sprawdzenia i odbioru dokumentacji projektowej,
 • prowadzi sprawy uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (w tym w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej), Zespołami Kierownika Projektu oraz przedstawicielami z Centrali,
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnych założeń projektowych koniecznych dla opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie rozwiązań projektowych spełniających warunki określone w decyzji jako konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
 • planuje potrzeby finansowe w zakresie dokumentacji technicznej, zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na prace projektowe,
 • opiniuje projekt budowlany w zakresie branży drogowej (wg Opisu Przedmiotu Zamówienia), współpracuje z innymi Wydziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zespołami Kierownika Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie budownictwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w techniczno-budowlanym obszarze drogownictwa.

 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów w zakresie: budowy dróg i obiektów inżynierskich, prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego, specustawy i prawa ochrony środowiska w niezbędnym zakresie
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane do projektowania lub wykonawstwa (w zakresie branży drogowej),
 • znajomość języków obcych: język angielski - poziom komunikatywny, język niemiecki- poziom komunikatywny,
 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Operator maszyn/ Pracownik produkcji

ManpowerGroup Sp. z o.o.
opolskie/ Skarbimierz

Oferta: Praca w międzynarodowej organizacji w oparciu o umowę o pracę Transport pracowniczy (Brzeg, Grodków, Popielów) Pakiet benefitów (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty przedpłacone, paczki...
Dodane: dzisiaj

Agent-based Modelling Expert

Objectivity Sp. z o.o.
opolskie/

Your role: Working with other domain experts to find the best solutions Learning about specific agents in the model and understanding their functionalities Debugging, research and bug fixing of the existing features Participating in meetings with...
Dodane: dzisiaj

Software Engineer (SQL)

Objectivity Sp. z o.o.
opolskie/

Your role: Designing and developing fixes and enhancements. Cooperation with PMs, BAs, TAs, QEs and Developers. Detecting and solving issues in the client’s system based on Microsofts technologies. Maintaining client’s system following...
Dodane: dzisiaj

Technik/ Pracownik działu utrzymania ruchu

ManpowerGroup Sp. z o.o.
opolskie/ Skarbimierz

Oferta: Praca w międzynarodowej organizacji w oparciu o umowę o pracę Transport pracowniczy (Brzeg, Grodków, Popielów) Pakiet benefitów (karta sportowa, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karty przedpłacone, paczki...
Dodane: dzisiaj