Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 80434

Warunki pracy


 • praca w siedzibie Urzędu

 • narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (spoza administracji)

Zakres zadań

 • Przygotowuje decyzje administracyjne, w tym w ramach II instancji i trybów nadzwyczajnych
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowle przeciwpowodziowe bądź linie kolejowe
 • Przygotowuje część decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bądź o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej w przedmiocie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad albo Zarządu Dróg Wojewódzkich w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Przygotowuje decyzje administracyjne o wygaśnięciu i w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz inwestora w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Obsługuje klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informując o konieczności podjecie określonych działań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomości
 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • Znajomość przepisów ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidzianych
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  EDI Analyst

  Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.
  opolskie/

  Location – Remote role The EDI Business Analyst will make a difference by leading & supporting EDI projects for the GTS organization within EMEA ANZ/Asia region. You will work with the EMEA ANZ/Asia organization & customers to increase EDI...
  Dodane: dzisiaj

  Trading Sports Assistant [online recruitment]

  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  opolskie/

  Job Description The department will be responsible for the production of live betting odds for a number of popular sports. The successful applicant will manage production through algorithmic software, specifically by viewing sporting events and...
  Dodane: dzisiaj

  Senior QA Engineer [online recruitment]

  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  opolskie/

  Job Description QA Team is largely, but not solely, responsible for ensuring our products are of highest quality. Starting from the beginning of a project the Senior QA Engineer will be working closely with Software Developers, Project Managers,...
  Dodane: dzisiaj

  Security Specialist [online recruitment]

  TWO-UP DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  opolskie/

  The department will be responsible for the production of live betting odds for a number of popular sports. The successful applicant will manage production through algorithmic software, specifically by viewing sporting events and entering key scoring...
  Dodane: dzisiaj