Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor nadzoru budowlanego


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Prudnik
Ogłoszenie o naborze Nr 81004

Warunki pracy

Narażenie na stres związany z bezpośrednim kontaktem z interesantami. Wyjazdy służbowe na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu prudnickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości. Praca w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.

Zakres zadań

 • Kontrolowanie zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę.
 • Kontrolowanie wywiązywania się przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z obowiązków, jakie nakłada na nich ustawa Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, związanych z właściwym utrzymywaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.
 • Opracowywanie, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, decyzji, postanowień oraz pism wydawanych przez powiatowy organ nadzoru budowlanego.
 • Nakładanie grzywien w postaci mandatu karnego w celu ukarania osób, które dopuściły się wykroczenia przeciwko przepisom prawa budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu ustalenia przyczyn katastrof budowlanych.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane i Kpa, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane
•doświadczenie zawodowe: min. 6 miesięcy w obszarze związanym z budownictwem
•uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego •Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
•Umiejętność stosowania prawa w praktyce
•Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
•Umiejętność efektywnego komunikowania się
•Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
•Prawo jazdy kat. B
•Posiadanie obywatelstwa polskiego
•Korzystanie z pełni praw publicznych
•Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność efektywnego komunikowania się.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej szczególnie w nadzorze budowlanym.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Przedstawiciel Handlowy

BZK ALCO S.A.
opolskie/

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za współpracę z klientami w kanale tradycyjnym. Do jej zadań należy osiąganie założonych celów sprzedażowych, marżowych, dystrybucyjnych i jakościowych, przy ścisłej...
Dodane: wczoraj

Specjalista ds. kontaktu z urzędnikami

Private Corporate Consulting Sp. z o.o.
opolskie/

Praca polega na telefonicznym kontakcie z urzędnikami z Urzędów Miast, Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy oraz Szkół i sprzedaży naszych autorskich szkoleń. Będziesz pracował w bardzo prostym systemie na przygotowanych...
Dodane: wczoraj

Full Stack Software Developer

Bubb.io
opolskie/

Job Description We are looking for an experienced full-stack Software Development Engineer to help drive our transition to new technology platform (React / Typescript, .Net Core, Sql Server), away from legacy codebase. In this role, you will...
Dodane: wczoraj

Inżynier Budowy (roboty ziemne)

Budimex SA
opolskie/

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie przedmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla...
Dodane: wczoraj