Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Głubczyce
Ogłoszenie o naborze Nr 85489

Warunki pracy


 • Wynagrodzenie zasadnicze 3178,39 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego)

 • Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy normy pracy (tj. powyżej 4 godzin dziennie ). Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, kserokopiarkę, komputer oraz monitor ekranowy.

 • Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje i przygotowuje rozkazy personalne dla potrzeb Komendanta Powiatowego Policji w Głubczycach.
 • Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz Komisariatu Policji w Kietrzu. Wystawia oraz rozlicza skierowania na badania oraz szczepienia w systemie SWOP-Medycyna Pracy. Nadzoruje terminowość wykonania oraz upływu ważności badań okresowych oraz kontrolnych policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach oraz Komisariatu Policji w Kietrzu.
 • Prowadzi listy obecności, ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach.
 • Przyjmuje osoby zainteresowane służbą w Policji, udzielania im informacji o zasadach przyjęć oraz trybie składania dokumentów oraz prowadzi działalności informacyjnej w zakresie doboru do służby w Policji.
 • Przygotowuje dokumentację w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie służbowe oraz nadaniem orderów, odznaczeń państwowych, odznak i medali resortowych.
 • Kompletuje, prowadzi i przechowuje akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach i Komisariatu Policji w Kietrzu.
 • Opiniuje podania, raporty i wnioski oraz pisma kierowane do Komendanta oraz przygotowuje projekty odpowiedzi w tych sprawach.
 • Prowadzi postępowania administracyjne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze pracy biurowej w jednostce administracji publicznej,
 • Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.
 • Znajomość przepisów w sprawach osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tj. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm. ), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 735 z późn. zm. ), Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1233 ) , Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z pózn. zm. ).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Specjalista ds finansowo-administracyjno-biurowych

  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  opolskie/

  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz...
  Dodane: dzisiaj

  Specjalista ds. administracyjno-biurowych

  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  opolskie/

  nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem administracyjnym, wsparcie dla działu księgowości organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu firmy, nadzorowanie i rzetelne prowadzenie zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz...
  Dodane: dzisiaj

  Masażysta

  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  opolskie/

  wykonywanie masaży m.in. klasycznych, relaksacyjnych w Spa i dziale rehabilitacji praca w recepcji SPA wykształcenie min. technik masażysta umiejętność sprzedaży produktów i usług mile widziane kursy kosmetyczne sumienność dokładność...
  Dodane: dzisiaj

  Specjalista ds. kadr i płac

  Health Resort & Medical Spa Panorama Morska
  opolskie/

  przygotowywanie kryteriów rekrutacyjnych, obsługa kadrowo-płacowa pracowników (kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników), nadzór nad obowiązkowymi badaniami lekarskimi pracowników, jak również nad szkoleniami BHP, rozliczanie...
  Dodane: dzisiaj