Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 88298

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych oraz z wykonywaniem zadań w zazwyczaj znacznych ograniczeniach czasowych,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


 


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


- bariery architektoniczne- brak windy,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty planów rzeczowo-finansowych wieloletnich i rocznych dla inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych w sposób określony przez centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • prowadzi monitoring i sprawozdawczość w zakresie finansowania i realizacji zadań (w tym zadań realizowanych w ramach programów rządowych), analizuje realizację przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo - finansowego, koordynuje wykorzystanie środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informuje o konieczności podjęcia działań zaradczych,
 • przygotowuje i aktualizuje dokumenty niezbędne w procesie planowania wymagane stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi oraz weryfikuje rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowane przez merytoryczne komórki organizacyjne, w tym dla zadań realizowanych w ramach programów rządowych,
 • współpracuje z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo - finansowego. Sporządza i aktualizuje prognozy wydatkowania środków z KFD w układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim. Weryfikuje zgodność danych pomiędzy poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz realizacji inwestycji, w tym inwestycji ujętych w programach rządowych, a także przygotowuje wnioski na potrzeby aktualizacji planów rocznych,
 • opracowuje i pozyskuje materiały do wniosków o zapewnienie finansowania dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz opracowuje materiały do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze środków UE i inne dokumenty niezbędne w procesie pozyskiwania środków unijnych – w zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planów rocznych i wieloletnich
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych, przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach środków UE oraz zasad finansowania zadań ze środków krajowych,
 • Znajomość analizy finansowej i ekonomicznej projektów,
 • Znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych,
 • Znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Operator linii produkcyjnej

ManpowerGroup Sp. z o.o.
opolskie/ Skarbimierz-Osiedle

Oferta: Wynagrodzenie podstawowe od 3200 zł brutto + do 600 zł brutto premii miesięcznie i 200 zł brutto dodatku za pracę w systemie ciągłym Praca w prężnie rozwijającej się firmie Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową z...
Dodane: dzisiaj

Sprzedawca

Netto Sp. z o.o.
opolskie/ Nysa, ul. Rodziewiczówny 2

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ? Umowę o pracę bez okresu próbnego Podwyżki stażowe Wymiar etatu dostosowany do Twoich potrzeb Kartę Pracownika dla Ciebie i bliskiej Ci osoby upoważniającą do rabatu na zakupy w sklepach Netto Możliwość...
Dodane: wczoraj

Sprzedawca

Netto Sp. z o.o.
opolskie/ Brzeg, ul. 1 Maja 4

CO MOŻEMY CI ZAOFEROWAĆ? Umowę o pracę bez okresu próbnego Podwyżki stażowe Wymiar etatu dostosowany do Twoich potrzeb Kartę Pracownika dla Ciebie i bliskiej Ci osoby upoważniającą do rabatu na zakupy w sklepach Netto Możliwość...
Dodane: wczoraj

Master Data Administration Specialist

Genpact PL
opolskie/

Inviting applications for the role of Master Data Administration Specialist Responsibilities: Based on the input provided by requestor, creating the material master data for all material types in SAP BPM, SAP PLM and SAP APO. Ensuring the...
Dodane: wczoraj