Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 99183

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Ocenia uchwały oraz procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.
 • Opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych.
 • Ocenia uchwały oraz procedury uchwalania w sprawie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • Prowadzi postępowania wynikające z przepisów przejściowych i końcowych ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Uzgadnia projekty decyzji: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie zadań rządowych.
 • Wydaje postanowienia w sprawie wymierzenia kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi oraz uczestniczy w rozprawach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Analityczne myślenie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień do sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o którym mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Specjalista ds. Sprzedaży

KRONOSPAN OSB Sp. z o.o
opolskie/ Strzelce Opolskie

Miejsce pracy: Strzelce Opolskie (woj. opolskie) Wymagania: Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Wykształcenie wyższe. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel. Znajomość języka francuskiego na...
Dodane: dzisiaj

Magister Farmacji

Gemini Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Jak się u nas pracuje? jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić...
Dodane: dzisiaj

Magister Farmacji

Gemini Polska Sp. z o.o.
opolskie/ Krapkowice

Jak się u nas pracuje? jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić...
Dodane: dzisiaj

Doradca Klienta

Adreams
opolskie/ Kędzierzyn-Koźle

Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem (John D. Rockefeller) Twój zakres obowiązków: sprzedaż produktów...
Dodane: dzisiaj