Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 102726

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu,

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy,

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: praca na II piętrze budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • Praca w terenie.

Zakres zadań

 • Klasyfikacja środków trwałych i prowadzenie komputerowych księg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych Urzędu, z wyjątkiem sprzętu Obrony Cywilnej oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • Współpracuje z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziałach / Biurach / Zespołach OUW
 • Współpracuje z Oddziałem Księgowości Urzędu
 • Podejmuje działania organizacyjne w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w Urzędzie
 • Uczestniczy w komisjach związanych ze składnikami majątkowymi, w tym inwentaryzacyjnej, do oceny przydatności, likwidacyjnej i do sprzedaży składników majątkowych
 • Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dot. sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego
 • Przygotowuje dane o stanie środków trwałych za rok poprzedni
 • Przygotowuje zapotrzebowania środków finansowych dot. OliA we współpracy z pracownikami Oddziału
 • Sporządza plan zakupów i wydatków inwestycyjnych prowadzonych przez OliA
 • Prowadzenie elektronicznej Bazy Danych o Odpadach (BDO) OUW we współpracy z Oddziałem Obsługi Urzędu
 • Realizuje zamówienia publiczne poniżej o wartości do 130 tys. zł, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości w zakresie środków trwałych; o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Znajomość przepisów: rozporządzenia RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT); rozporządzenia RM w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Znajmość przepisów: ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Umiejętność biegłej obsługi pakietu Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi
 • Umiejętność korzystania z narzędzie informatycznych
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Pomocnik Mechanika

Silva Sp. z o.o.
opolskie/ Strzelce Opolskie

Oferujemy: Naukę pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę bez okresu próbnego Terminowość wypłat wynagrodzeń Atrakcyjny system nagród miesięcznych Możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień na...
Dodane: dzisiaj

Customer Care Agent for a Healthcare Company with Finnish

Concentrix
opolskie/

Your typical day: As a representative of the brand, you will be the face of the company to the consumers. Whether receiving notice of a complaint or providing helpful information or engaging in conversation on social media, Consumer Care specialists...
Dodane: dzisiaj

Lektor języka angielskiego Online

Speaking House
opolskie/

Z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić do współpracy pełne energii i kompetentne osoby na stanowisko lektora języka angielskiego on-line. Formalnie jesteśmy szkołą językową, jednak uciekamy od standardowych metod nauki i skupiamy się...
Dodane: dzisiaj

Technolog branży ochrony środowiska

CONTROL PROCESS S.A.
opolskie/

weryfikacja projektów przetargowych, nadzór nad branżą technologiczną, dobór urządzeń dla układów związanych z ochroną środowiska, opracowanie koncepcji i procesu technologicznego danego projektu, gromadzenie i analiza danych...
Dodane: dzisiaj