Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego


Ogłoszenie numer: 7431228, z dnia 2022-09-17

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego z dnia 22.08.2022 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu poszukuje  kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu, ul. Oleska 123

Liczba etatów: 7

Wymiar etatu: 0,5-1

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Miejsce pracy: Opole, ul. Oleska 123

 

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Przyjmowanie dyżuru poprzez:
  • zapoznanie się z aktualną sytuacją,
  • sprawdzenie wyposażenia i sprawności działania sprzętu stanowiska operatorskiego CPR,
  • sprawdzenie i ciągłe monitorowanie skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej  i faksu.
 • Przestrzeganie na stanowisku pracy procedur obsługi zgłoszeń alarmowych oraz instrukcji i innych dokumentów wykorzystywanych w CPR, w szczególności zapisów określonych w Zasadach funkcjonowania Centrum.
 • Odbiór, rejestracja i przekazywanie do dyspozytorów odpowiednich służb, zgodnie  z kompetencją rzeczową i miejscową, zgłoszeń alarmowych w szczególności:
  • kierowanych na numery alarmowe 112, 997 i 998, a docelowo 999, z systemów eCall,
  • przy wykorzystaniu innych dostępnych w centrum środków komunikacji,
  • od dyżurnych Policji,
  • od dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej,
  • od dyspozytorów medycznych,
  • z innych centrów powiadamiania ratunkowego,
  • od podmiotów ratowniczych i służb zlokalizowanych poza centrum.
 • Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numer alarmowy.
 • Zapewnienie obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku awarii występujących
  na stanowisku pracy operatora numeru alarmowego.
 • Współpraca z Wydziałem Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego MSWiA w zakresie zgłaszania i usuwania awarii stanowisk pracy operatorów numerów alarmowych.
 • Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego.
 • Informowanie na bieżąco przełożonych oraz dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ważniejszych zdarzeniach w województwie.
 • Dokonywanie oceny pracy w oparciu o kartę samooceny.
 • Uczestniczenie w kursach doskonalących swojego stanowiska pracy.
 • Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonego.

Wymagania

Wymagania konieczne

 • wykształcenie, co najmniej średnie,
 • posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem teleinformatycznym,
 • komunikatywność,
 • znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 268) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych (Dz. U. z 2021 r. poz.832), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.897) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart (Dz. U. z 2021 r. poz.899).

Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres.

Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych (poza osobami posiadającymi ważny certyfikat ONA). Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numerów alarmowych.


W trakcie naboru zostanie przeprowadzony test przez psychologa CPR oraz wiedzy z zakresu wskazanych aktów prawnych oraz znajomości języka obcego. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z zakresu pracy operatora numerów alarmowych w języku obcym zadeklarowanym w dokumentach aplikacyjnych.

 

Informacje dodatkowe:

 • stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza korpusem służby cywilnej;
 • praca w systemie zmianowym  12/24 h;
 • praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę i święta;

Oferujemy

Co oferujemy:

 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • Dodatek za wysługę lat
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
 • Niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS
 • Integracyjne spotkania pracowników Urzędu i ich rodzin
 • Przedświąteczna pomoc finansowa
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej i korzystania z nieoprocentowanych pożyczek
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
 • Możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje zawodowe
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Franczyzobiorca Kancelarii Prawnej

Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.
opolskie/

„Sukces nie jest przedsięwzięciem solowym - trzeba go dzielić z innymi, nie wymaga też rywalizacji - wystarcza go dla wszystkich…”. SZUKASZ POMYSŁU NA BIZNES? OTO POTWIERDZONE SUKCESEM ROZWIĄZANIE! Zapraszamy do współpracy na jasnych...
Dodane: wczoraj

Kierownik Sprzedaży mas uszczelniająco-klejących na bazie poliuretanów, MS polimerów, silikonów

FORMATIQ Sp. z o.o.
opolskie/

Wynagrodzenie stałe połączone z progresywnym systemem premiowym [7 000 - 12 000 PLN brutto] Do Twoich zadań będą należeć m.in.: aktywna sprzedaż B2B szczeliw na bazie poliuretanów, MS polimerów, silikonów utrzymanie i rozbudowanie bazy...
Dodane: wczoraj

Mid / Senior Symfony Full Stack Developer

Polcode Sp. z o.o
opolskie/ Opole, Brzeg, Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Nysa

Get ready to: Work with the latest releases of frameworks and libraries (we like being up-to-date) Apply your PHP 7+ knowledge to real-world enterprise software solutions Have a meaningful impact on projects – analyze requirements, functional...
Dodane: wczoraj

Mid / Senior Node.js Developer

Polcode Sp. z o.o
opolskie/ Opole, Brzeg, Kluczbork, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn Koźle, Nysa

Get ready to: Work with the latest releases of frameworks and libraries (we like being up-to-date) Apply your Node.js knowledge to real-world enterprise software solutions Have a meaningful impact on projects – analyze requirements, functional...
Dodane: wczoraj