Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli (lekarz)


Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli VIII w Opolu
w Departamencie Kontroli (lekarz)

 

Numer ogłoszenia: DK/22/134

Miejsce pracy: Opole

1 etat / umowa o pracę

 

Termin składania ofert: 9.09.2022 r.

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie lub współuczestniczenie w dokonaniu analizy przedkontrolnej, w tym gromadzenie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, udział merytoryczny w opracowywaniu kontroli;
 • przeprowadzanie kontroli zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w NFZ zasadami, programem kontroli;
 • sporządzanie wystąpień z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych i wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem postępowań kontrolnych;
 • współpraca z innymi kontrolerami oraz osobami, o których mowa art. 61e ust. 2 ustawy
  o świadczeniach, realizującymi kontrolę, z kierownikiem zespołu kontrolującego, kierownikiem właściwego miejscowo terenowego wydziału kontroli lub innej komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze Departamentu Kontroli;
 • obsługa aplikacji informatycznych w zakresie wykonywanych zadań.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz
  • na stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej.

(Wykształcenie należy potwierdzić kopią dyplomu ukończenia uczelni wyższej; lata pracy zawodowej należy potwierdzić świadectwami pracy / zaświadczeniem o zatrudnieniu / zaświadczeniem o wykonaniu umowy zlecenia / aktualnym wyciągiem z CEIDG.)


Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • aktualny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • doświadczenie zawodowe w placówkach ochrony zdrowia;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1285 z późn.zm.);
 • znajomość zagadnień z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych;
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność czytania i stosowania przepisów prawnych;
 • predyspozycje psychofizyczne do pracy kontrolnej;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Corporate Business Manager

Orange Polska S.A.
opolskie/

Wsparcie Klientów biznesowych w cyfrowej transformacji i kreowaniu potrzeb klienta w zakresie rozwiązań Telco oraz ICT. Realizować cele sprzedażowe w obszarze rozwiązań telekomunikacyjnych. Zdolności organizacyjne, samodzielność oraz...
Dodane: dzisiaj

Konsultant ds. Obsługi Klienta w języku niemieckim

ARTERIA CUSTOMER SERVICES Arteria Management Sp. z o.o. Sp. k.
opolskie/

Infolinia wychodząca – kontakt z Klientem biznesowym w języku niemieckim (małe oraz średnie firmy) Nie ma znaczenia doświadczenie lub jego brak. Wszystkie niezbędne narzędzia otrzymasz podczas kompleksowego szkolenia wdrażającego....
Dodane: dzisiaj

Menedżer Zespołu

4 Leaders
opolskie/ Opole

TWOJE ZADANIA: skuteczna realizacja celów sprzedażowych, zarządzanie Zespołem Doradców, inspirowanie, motywowanie i wspieranie członków Zespołu w osiąganiu zamierzonych rezultatów, prowadzenie szkoleń i rozwój kompetencji Pracowników,...
Dodane: dzisiaj

Menedżer Zespołu

4 Leaders
opolskie/ Opole

TWOJE ZADANIA: skuteczna realizacja celów sprzedażowych, zarządzanie Zespołem Doradców, inspirowanie, motywowanie i wspieranie członków Zespołu w osiąganiu zamierzonych rezultatów, prowadzenie szkoleń i rozwój kompetencji Pracowników,...
Dodane: dzisiaj