Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 109831

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1. Praca w terenie oraz w siedzibie Urzędu.


2. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (praca w terenie bez względu na warunki atmosferyczne w tym również w miejscach trudnodostępnych, uczestniczenie w czynnościach kontrolnych interwencyjno -operacyjnych prowadzonych również w okresie całej doby).


3. Nietypowe godziny pracy (w tym możliwość dyżurów, praca zmianowa).


4. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


5. Zagrożenia naciskami grup przestępczych.


6. Zagrożenie korupcją.


7. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


8. Korzystanie z samochodu służbowego i środków komunikacji publicznej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie, konieczność poruszania się po schodach, skarpach, terenach zalewowych, polach.

Zakres zadań

 • Prowadzi czynności kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w celu podejmowania czynności i prowadzenia spraw w obszarze przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku poprzez sprawdzenie dotrzymywania obowiązków określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Podejmuje czynności polegające na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc w celu udokumentowania działań operacyjnych z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.
 • Współpracuje i współdziała z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, administracją samorządową i rządową oraz organami ścigania i sądami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie dotyczącym przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.
 • Prowadzi analizę przestrzeni internetowej oraz prowadzi bieżącą analizę stanu zagrożenia w celu typowania źródeł i podmiotów podejrzanych o możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku oraz typowania obszarów szczególnie zagrożonych
 • Przyjmuje wnioski o interwencje w celu sprawdzenia dotrzymywania obowiązków określonych w przepisach prawa i decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.
 • Współpracuje z Wydziałem Prawnym w zakresie opracowywania projektów decyzji administracyjnych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska określonych w przepisach prawa oraz decyzjach właściwych organów w celu wyegzekwowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku.
 • Przygotowuje dane do planowania i monitorowania celów zadań, podzadań oraz mierników i ich wartości bazowych i docelowych w układzie zadaniowym oraz dane do sporządzania sprawozdawczości z wykonania zadań, podzadań oraz mierników dla układu zadaniowego budżetu w celu realizacji zadań inspekcyjnych i wytycznych określonych przez GIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, organach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Kierowca C+E

OMEGA PILZNO
opolskie/

Jako firma zatrudniająca ponad 700 kierowców, oferujemy Ci pracę w formie skoczka Proponujemy: jazdę w różnych kierunkach (krajowym i międzynarodowym), z różnymi typami naczep (chłodnia, plandeka, tandem, silos), bezpieczeństwo, pracę...
Dodane: dzisiaj

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

Energo-Remont Sp. z o.o.
opolskie/

Praca w delegacji na terenie całej Polski i za granicą. gotowości do podjęcia pracy w delegacji na terenie kraju i za granicą, zaangażowania, pracowitości i uczciwości, wykształcenie: preferowane zawodowe, chęci podnoszenia swoich...
Dodane: dzisiaj

Spawacz

Energo-Remont Sp. z o.o.
opolskie/

Praca w delegacji na terenie całej Polski i za granicą. spawanie konstrukcji stalowych spawanie instalacji rurociągowych spawanie zbiorników utworzenie własnej samodzielnie dobranej grupy (brygady) wykształcenie: preferowane zawodowe mile...
Dodane: dzisiaj

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka ds. Obsługi Firm

T-Mobile Polska S.A.
opolskie/ Opole

Zadania, które na Ciebie czekają: Realizacja procesów i podejmowanie działań sprzedażowych, w tym aktywne pozyskiwanie oraz utrzymanie klientów biznesowych. Obsługa Klientów biznesowych zgodnie z obowiązującymi standardami oraz procesami....
Dodane: dzisiaj