Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Główny specjalista


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 113340

Warunki pracy

- praca przy komputerze


- praca w terenie 


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


- nietypowe godziny pracy ( w tym dyżury)


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowisko


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowsika pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole pozaplanowe w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowisk oraz prowadzi sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku
 • Podejmuje czynności polegających na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.
 • Współdziała z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowuje dokumentację do postępowań administracyjnych i karnych.
 • Współdziała z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych.
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencje w zakresie ochrony środowiska.
 • Udziela pouczeń, zwraca uwagę, ostrzega lub stosuje inne środków oddziaływania wychowawczego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, organach ścigania lub wymiarze sprawiedliwości
 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska
 • Znajomość przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Spedytor

  Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
  opolskie/ Krzywizna

  Zgodnie ze stanowiskiem Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Język: niemiecki, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany Wymagania inne: Obsługa komputera
  Dodane: wczoraj

  Cieśla

  Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
  opolskie/ Bażany

  Wykonywanie konstrukcji dachowych Wymagania konieczne: Wykształcenie: gimnazjalne Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania dodatkowe: Zawód: Cieśla* (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
  Dodane: wczoraj

  Sprzedawca

  Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
  opolskie/ Moszczanka

  Sprzedaż art. spożywczych Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, handlowe Wymagania inne: Obsługa komputera
  Dodane: wczoraj

  Pracownik laboratorium

  Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
  opolskie/ Radzikowice

  Pobieranie próbek, proste prace. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne: Wykształcenie średnie, chęci do pracy.
  Dodane: wczoraj