Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 113641

Warunki pracy


 • Praca w siedzibie Urzędu

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Ocenia uchwały oraz procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.
 • Opiniuje i uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych.
 • Ocenia uchwały oraz procedury uchwalania w sprawie zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • Prowadzi postępowania wynikające z przepisów przejściowych i końcowych ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 • Uzgadnia projekty decyzji: wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy w zakresie zadań rządowych.
 • Wydaje postanowienia w sprawie wymierzenia kary gminie za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Rozpatruje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi oraz uczestniczy w rozprawach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze zagospodarowania przestrzennego
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: Kodeksu postępowania administracyjnego; ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień do sporządzenia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o którym mowa w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Specjalista BHP

B-Services Sp. z o.o.
opolskie/ Nysa

Prowadzenie nadzoru bhp na budowie Kompletacja dokumentacji bhp Opracowywanie i opiniowanie ibwr Sprawdzanie dokumentacji pracowniczej Kontrola uprawnień Współpraca z kierownikiem budowy Opracowanie raportów z kontroli bhp Prowadzenie...
Dodane: dzisiaj

Inżynier jakości – Planista jakości

Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
opolskie/ Opole

Twój zakres obowiązków: Opracowywanie dokumentacji jakościowej; Udział we wdrożeniu nowych procesów Automotive; Aktywne uczestnictwo w wyborze dostawców; Opracowywanie wymagań jakościowych przy zakupach podzespołów; Tworzenie, wspieranie...
Dodane: dzisiaj

Przedstawiciel Handlowy

Zaps Fashion Group Katarzyna Arendt spółka jawna
opolskie/

aktywna sprzedaż produktów firmy na terenie całej Polski, pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie relacji z już istniejącymi kontrahentami, realizacja planów sprzedażowych, raportowanie swojej pracy, kształtowanie pozytywnego wizerunku...
Dodane: dzisiaj

Specjalista ds. Serwisu

Interhandler Sp. z o.o.
opolskie/ Skarbimierz-Osiedle, ul. Smaków

Opis stanowiska: Opracowywanie zamówień i sprzedaż części zamiennych Bieżąca obsługa Klienta Przyjmowanie zamówień Rozliczanie mechaników z pobranych części i materiałów Aktywny kontakt z klientem Obsługa magazynu Przygotowywanie...
Dodane: dzisiaj