Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Specjalista


Komenda Powiatowa Policji w Nysie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Głuchołazy
Ogłoszenie o naborze Nr 115812

Warunki pracy

- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- praca przy monitorze ekranowym,
- budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind i podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz budynku),                                             


- zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Komendantowi Komisariatu Policji w Głuchołazach,
 • prowadzenie dzienników korespondencji wchodzącej i wychodzącej, podawczych, ewidencji dokumentacji pomocniczej, książek doręczeń i nadawczych, rejestru poczty jawnej, przyjmowanie i rozdzielanie poczty jawnej,
 • prowadzenie oddziału Kancelarii Tajnej w KP w Głuchołazach, rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie, wysyłanie i archiwizacja dokumentów niejawnych w oddziale Kancelarii Tajnej,
 • ewidencjonowanie aktów prawnych na spisy spraw, ich bieżąca aktualizacja, zapoznawanie i wypożyczanie do komórek organizacyjnych, przeprowadzanie inwentaryzacji przepisów służbowych,
 • dokonywanie sprawdzeń w policyjnym systemie PSRO/PSSO, rejestracja operacyjna i zakończenia operacyjne i zakończenia operacyjne w systemie PSRO,
 • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem i wysyłką poczty specjalnej,
 • kompletowanie akt ostatecznie załatwionych, sporządzanie spisów i przekazywanie ich do składnicy akt KPP w Nysie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość przepisów Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • znajomość Zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji ,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, w tym m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zw. z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

  Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
  opolskie/ Opole

  W zależności od umiejętności i doświadczenia zaproponujemy Ci realizację zadań z zakresu automatyki, robotyki, mechaniki lub ślusarstwa.
  Dodane: dzisiaj

  Kierownik Techniczno-Handlowy ds. Domieszek do Betonu

  CEMEX Polska Sp. z o.o.
  opolskie/

  Główne zadania Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych w powierzonym obszarze - sprzedaż domieszek chemicznych do producentów betonu, Opracowanie rozwiązań produktowych dla Klientów, Opracowywanie i prezentacja oferty, doradztwo...
  Dodane: dzisiaj

  Inżynier Budowy

  GRUPA BMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  opolskie/ Nysa

  nadzorowanie pracy zespołów podwykonawczych oraz sił własnych, pomoc w zarządzaniu finansami oraz terminowością wykonania kontraktu, pomoc w opracowaniu szczegółowych harmonogramów realizacji kontraktów oraz ich kontrola, przygotowywanie...
  Dodane: dzisiaj

  Inżynier Jakości w dziale wałów rurowych

  MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O. O.
  opolskie/ Ujazd

  Podsumowanie pracy Mubea to firma o światowym zasięgu dostarczająca innowacyjne komponenty dla branży automotive. W jedynym w Polsce zakładzie Mubea produkujemy opaski zaciskowe, sprężyny talerzowe i zaworowe oraz wały rurowe. Inżynier...
  Dodane: dzisiaj