Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 115976

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


bariery architektoniczne- brak windy,


pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


podczas pobytu w terenie występuje konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.


 

Zakres zadań

 • wstępnie weryfikuje, opiniuje, analizuje i konsultuje złożone do rozpatrzenia projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu; wstępnie rozpatruje poprawność projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnia projekty w różnych stadiach dokumentacji,
 • dokonuje kontroli oraz analizy stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej sieci dróg ( w tym autostrad w trybie koncesyjno-operatorskim); bierze udział w odbiorach oznakowania dróg,
 • współuczestniczy w procesie planowania i realizacji zadań z zakresu programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także współpracuje przy wprowadzaniu ograniczeń w ruchu bądź zamknięcia dróg dla ruchu w wypadkach, gdy wymaga tego stan techniczny drogi lub mostu,
 • realizuje procedury audytu i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizuje stan organizacji ruchu,
 • prowadzi i analizuje bazy danych o wypadkach drogowych,
 • współuczestniczy w opracowywaniu kierunków polityki GDDKiA w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego; podejmuje działania związane z wprowadzeniem nowych rozwiązań służących do zarządzania i sterowania ruchem,
 • wstępnie rozpatruje wnioski dotyczących organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym koncesyjnych odcinków autostrad.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Excel i Word,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia z zakresu organizacji ruchu drogowego i zagadnień bezpieczeństwa ruchu,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Pracownik Działu Utrzymania Ruchu

Knauf Interfer Aluminium sp. z o.o.
opolskie/ Opole

W zależności od umiejętności i doświadczenia zaproponujemy Ci realizację zadań z zakresu automatyki, robotyki, mechaniki lub ślusarstwa.
Dodane: dzisiaj

Kierownik Techniczno-Handlowy ds. Domieszek do Betonu

CEMEX Polska Sp. z o.o.
opolskie/

Główne zadania Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych w powierzonym obszarze - sprzedaż domieszek chemicznych do producentów betonu, Opracowanie rozwiązań produktowych dla Klientów, Opracowywanie i prezentacja oferty, doradztwo...
Dodane: dzisiaj

Inżynier Budowy

GRUPA BMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
opolskie/ Nysa

nadzorowanie pracy zespołów podwykonawczych oraz sił własnych, pomoc w zarządzaniu finansami oraz terminowością wykonania kontraktu, pomoc w opracowaniu szczegółowych harmonogramów realizacji kontraktów oraz ich kontrola, przygotowywanie...
Dodane: dzisiaj

Inżynier Jakości w dziale wałów rurowych

MUBEA AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O. O.
opolskie/ Ujazd

Podsumowanie pracy Mubea to firma o światowym zasięgu dostarczająca innowacyjne komponenty dla branży automotive. W jedynym w Polsce zakładzie Mubea produkujemy opaski zaciskowe, sprężyny talerzowe i zaworowe oraz wały rurowe. Inżynier...
Dodane: dzisiaj