Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy referent ds. księgowych


OGŁOSZENIE O NABORZE


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy referent ds. księgowych
Miejsce pracy: Opole

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko starszy referent ds. księgowych:

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne;
 • staż pracy: - 2 lata – w dziale księgowości,
 • obywatelstwo: polskie; dopuszcza się możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (D.U. z 2009 nr 64, poz. 539);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań na stanowisku pracy, na który przeprowadzany jest nabór, w szczególności:
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości.
Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:
 • umiejętność obsługi komputera (programy Microsoft Office);
 • obsługa bankowości internetowej,
 • obsługa programu księgowości finansowo-budżetowej,
 • znajomość programu do przekazywania sprawozdań budżetowych,
 • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej w dziale księgowości.
Zakres obowiązków na stanowisku starszy referent ds. księgowych:
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
 • Przygotowanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych.
 • Terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Uzgadnianie sald rachunków bankowych oraz należności i zobowiązań wynikających z przeprowadzonych operacji finansowych.
 • Prowadzenie analizy należności zobowiązań finansowych.
 • Rozliczanie inwentaryzacji mienia.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów finansowych oraz innych niezbędnych informacji w zakresie działania sekcji.
 • Kompletna obsługa programów komputerowych w zakresie działania Sekcji w tym:
 • obsługa programu finansowo – księgowego,
 • obsługa Systemu Bankowości Elektronicznej.
 • obsługa Systemu do przekazywania sprawozdań drogą elektroniczną.
 • Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych i przygotowanie ich do archiwizowania.
 • Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonego lub pracodawcę a odpowiadających funkcjom pracownika.
Warunki pracy:
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrej ostrości wzroku (praca przy monitorze ekranowym), praca w urzędzie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca w budynku w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 na II piętrze bez windy, siedząca przy biurku.
Wymagane dokumenty:
 • Podanie (list motywacyjny) o przyjęcie do pracy na stanowisko urzędnicze.
 • Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 • Kwestionariusz osobowy (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.plpraca-regulamin naboru-ZDP kwestionariusz osobowy)
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (druk na stronie internetowej bip.zdp.opole.plpraca - regulamin naboru-ZDP - procedura zgody).
 • Oświadczenia kandydata:
  • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które prowadzony jest nabór;
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  • o nie wykonywaniu czynności, które stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności.
 • Posiadane referencje.
APLIKUJ TERAZ

Najnowsze oferty pracy

Operator ładowarki

Silva Sp. z o.o.
opolskie/ Strzelce Opolskie

Oferujemy Stabilne warunki zatrudnienia - w tym umowę o pracę bez okresu próbnego Atrakcyjny system nagród miesięcznych Terminowość wypłat wynagrodzeń Pełną składkę ZUS na całość wynagrodzenia Możliwość zdobycia dodatkowych...
Dodane: dzisiaj

Magazynier w Dziale Technicznym (bez doświadczenia)

Silva Sp. z o.o.
opolskie/ Strzelce Opolskie

Zadania na stanowisku: Praca na magazynie części zamiennych i materiałów do pojazdów i maszyn m. in. samochody ciężarowe, ładowarki, wózki widłowe Przyjmowanie i wydawanie towaru z magazynu Prowadzenie ewidencji w systemie Kontrolowanie...
Dodane: dzisiaj

Przedstawiciel Handlowy ds. pomp ciepła

LGF Energy
opolskie/

Twój zakres obowiązków: Obsługa klientów przekazanych przez Spółkę- jeździsz na spotkania, które są już umówione przez nasz działa Call Center. Twoim zdaniem jest tylko finalizowanie sprzedaży Sprzedaż pomp ciepła Prowadzenie...
Dodane: dzisiaj

Junior Menedżer Obszaru Sprzedaży

Allianz Sp. z o.o.
opolskie/ Opole

U nas otrzymasz: Atrakcyjne, wieloskładnikowe wynagrodzenie (wsparcie finansowe, prowizje, premie i inne) - masz realny wpływ na wysokość dochodów. Jasną ścieżkę kariery – rozwiniesz się w kierunku samodzielnego menedżera. Uczestnictwo...
Dodane: dzisiaj