Stanowisko pracy:
 

OFERTY PRACY

Praca: Starszy inspektor


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116366

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Praca w siedzibie Urzędu

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumenty księgowe (faktury, rachunki, noty), zgodnie z instrukcją obiegu, kontroli, ewidencji i przechowywania dokumentów księgowych w OUW, w celu przekazania ich do realizacji (zapłaty).
 • Opracowuje materiały do projektu budżetu Wojewody w działach i rozdziałach obsługiwanych przez Wydział w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu zabezpieczenia w środki finansowe realizacji zadań na lata następne.
 • Monitoruje, przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w budżecie Wydziału, w tym poprzez Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR) oraz prowadzi ewidencję wydatków finansowych z podziałem na zadania rzeczowe oraz działy, rozdziały i paragrafy w układzie tradycyjnym i zadaniowym w celu bieżącej kontroli wydatków.
 • Prowadzi badanie rynku w celu wyłonienia dostawcy usług i dostaw poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Opracowuje plany wydatków na zakup sprzętu i usług ze środków będących w dyspozycji dyrektora Wydziału w oparciu o przepisy Prawa Zamówień publicznych i uregulowań wewnętrznych OUW w celu zabezpieczenia realizacji zadań obronnych i ochrony ludności.
 • Opracowuje sprawozdania, analizy finansowe w celu przedstawienia sposobu wykorzystania środków finansowych w zakresie zadań w działach i rozdziałach obsługiwanych przez Wydział w układzie zadaniowym i tradycyjnym dla potrzeb ministerstw i wydziałów, biur OUW.
 • Uczestniczy w opracowaniu projektów wieloletnich programów z zakresu spraw obronnych i ochrony ludności w celu uwzględnienia potrzeb rzeczowo – finansowych.
 • Opracowuje i aktualizuje procedury wewnętrzne regulujące zasady sporządzania szczegółowych planów zakupu, usług oraz obiegu, kontroli, ewidencji dokumentów księgowych Wydziału w oparciu o obowiązujące przepisy i uregulowania wewnętrzne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie finansów publicznych lub rachunkowości
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • znajomość ustaw : kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętności: umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania biurowego MS Office, umiejętność pracy w zespole, otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji, umiejętność analitycznego myślenia; komunikatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Najnowsze oferty pracy

  Partner Biznesowy ds. OZE

  Columbus Energy S.A.
  opolskie/

  Oczekiwania Firmy: widzisz szansę dla siebie w dynamicznych zmianach na rynku OZE czujesz się dobrym doradcą sprzedażowym i lubisz mobilną pracę masz łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych poszukujesz samodzielnej i rozwojowej pracy...
  Dodane: wczoraj

  Przedstawiciel Handlowy ds. OZE

  Columbus Energy S.A.
  opolskie/

  W Columbus stawiamy na współpracę partnerską i zapewniamy Ci: Profesjonalne szkolenie sprzedażowo-techniczne na start, Umówione spotkania z zainteresowanymi klientami Wysokie prowizje sprzedażowe EXTRA bonus finansowy za realizacje celów...
  Dodane: wczoraj

  Corporate Account Manager / Corporate Account Manager IP

  Orange Polska S.A.
  opolskie/

  odpowiedzialność za wzrost wartości przypisanej bazy klientów biznesowych (portfel) lub klientów z obszaru Instytucji Publicznych poprzez postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w trybie ustawy PzP doradztwo i sprzedaż rozwiązań...
  Dodane: wczoraj

  Doradca / Opiekun Klienta w biurze sprzedaży

  Oddział Biura Sprzedaży
  opolskie/

  Co robimy? Nieustannie szukamy rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo w każdej sytuacji. Dzięki ponad 150-letniemu doświadczeniu tworzymy coraz prostsze produkty i usługi, dbając o to by były dopasowane do zmieniających się potrzeb...
  Dodane: wczoraj